Ledingvej 3

HØJBJERG

LEDINGVEJ 3

 

Ved at følge en vej nordpå kommer vi op på en højderyg, og her lidt til

højre ligger en ejendom, kaldet ,,Højbjerg”. På dette sted boede 1845 hus

mand Jens Jensen og konen Margrethe Mortensdatter. I 1860 kaldtes Jens

vejmand, og der var da to børn, Kirsten og Milter. Tyve år senere har han

en ny kone, Karen Thomsen.

 

Kommet frem til 1890 finder vi datteren Krsten som husmoder. Hun er

gift med Hans Madsen her fra Leding. Karen Thomsen er her som aftægts

nyder. Hans Madsen døde 1925, Kirsten 1930. Børn: Jens, havde en ejen

dom i Vester Mai~up, Mads, se nedenfor, Elias, redaktionssekretær, Hol

stebro.

 

Mads Madsen overtog ejendommen i 1912. Han var gift med Helene

Madsen fra Skarrild. De var her til 1942, da de solgte til brødrene Diderik

sen og flyttede til Skjern. Datteren, Johanne Kirstine, er gift med Anders

Søndergaard Nielsen i Troldhede.

 

I 1945 købte Harald Lunde fra Finderup ejendommen. Han er gift med

Else Marie Christensen fra Vognbjerg. Børn: Birgit, Svend-Aage, Julia

Othea, Anna og Laurids.