Byfornyelse

Kort over Dejbjerg

Tryk på de enkelte delprojekter for mere information

Overordnet målsætning:

Det er projektets overordnede målsætning at fremhæve og understøtte byens kvaliteter, med henblik på at fastholde og øge antallet af husstande og beboere.

Dejbjerg har en række givne kvaliteter som er helt unikke for et landsbysamfund af Dejbjergs størrelse. Spændende historisk fortid med bl.a. fundet af Dejbjergvognen og en fortid som tidligere herresæde, som vidne om at man også tidligere har fundet Dejbjerg et attraktivt sted at bosætte sig.
Herudover har Dejbjerg en enestående høj beliggenhed, med storslået udsigt og med et større skovområde i ryggen. Mht. kultur og aktivitetsmuligheder har Dejbjerg rigtig meget at byde på, med bl.a. Dejbjerglund efterskole, som omdrejningspunkt for det lokale foreningsliv og sammenhold i det hele taget, og med arrangementer som række langt udover sognets grænser. Herudover er der i nærområdet, museum på Bundsbæk Mølle og 18 hullers golfbane.

Man har således pragtfuld natur, højst kulturelt niveau – som kan skabe rammerne for det gode, aktive, bæredygtige og nære liv i pagt med naturen.

Dejbjerg har således en lang række givne kvaliteter at bygge videre på. En granskning af de lokale forhold og sparring med sogneforeningen m.fl. har udmøntet sig i et idekatalog til fornyelse af Dejbjerg, som er opdelt i delprojekter. Delprojekterne kan gennemføres uafhængig af hinanden, men vil alle understøtte det overordnede mål.
 

LINKS

Forbindelse mellem by og Dejbjerglund