Letagervej 4

LETAGERVEJ 4

 

Nu går det med vej en sydpå fra Nisgaard op over bankerne, og snart er

vii Leding.

 

Den første gård ligger vest for vejen. Her var i 1845 en 70-årig enke,

Ane Marie Nielsdatter, om hvem der står: ,,husmandskonen lever af sin

jord.” Hos hende var en søn, Jens Hansen. Desuden var her indsidder Mads

Larsen, hans kone, Else Hansdatter, og deres børn, Else, Ane Marie, Lars

og Hans. Hans møder vi senere under Højbjerg.

 

I 1860 ejedes stedet af Jens Nielsen, kaldet Mølle, fra Timring. Noget

tyder på, at Jens har været gift med ovennævnte Else Madsdatter, for i 1880

var han her sammen med enken Else Hansdatter, der kaldtes hans sviger

moder. Jens Mølle forsvandt nu herfra, men v: møder ham senere på et nyt

sted med en ny kone.

 

De næste ejere var Chr. Nielsen, kaldet Lilbæk, og Ane Jacobsdatter fra

Lem.

 

Efter dem fulgte Mads Lyager, kaldet Jettesen, og derpå Henrik Bojle

sen og Margrethe Jensen fra Lønborg. Henrik levede til 1915, og Margrethe

levede i Lønborg og Skjern til 1949. Børn: Andreas, rejst til Amerika, Me

tha, bor i Hemmet, Marie, gift med Mads Astrup, er i Skjern, Johanne, død

som ung, Bojle, rejste til Amerika og døde kort tid efter.

 

Næste ejer var Otto Nielsen.

 

Derefter kom Laust Frost Andersen fra Herborg og Ane Nielsen fra Herborg.

De flyttede til Skjern i 1951, og her døde Laust året efter. Børn: (alle

har Frost Andersen til navn) Sigurd, se nedenfor, Nikkoline Kirstine, gift

med Hans Chr. Christensen, Skjern, Dinna, gift med Peder Krogsgaard, har

en gård i Assing, Niels, se under Alkjærsig, Kristen, gift med Ebba Møller,

Sædding, Ninna, gift med Ansgar Simonsen, Lyhne, Svend, gift med Ane

Marie Jensen, Tarm, Aage, gift med Else Eriksen, har en gård i Lønborg,

Lund, gift med Helga Andersen, Ørsted ved Randers, Verner, vognmand i

Skjern.

Sønnen, Sigurd Frost Andersen, fik gården, som han har endnu. Han er

gift med Metha Jensen fra Foersum. Børn: Karl Aksel og Eva Lisbeth.

 

Her bor Metha Andersen stadig. Efter Sigurd Frosts død kom husdyrene efterhånden væk, og Metha har arbejdet ved noget forskelligt. I mange år har hun arbejdet som hjemmehjælper.