Letagervej 3

LEDING KÆRGAARD

LETAGERVEJ 3

 

Den næste gård er kun kort derfra, men øst for vejen. I 1787 var her

gdm. Anders Christensen og Bodil Villadsdatter samt en søn, Jens Ander

sen, på 31 år.

 

1801 hed manden Hans Hansen og konen Ane Marie Nielsdatter. De

havde da to døtre i hjemmet, Maren og Else Marie; desuden var ovennævnte

Jens Andersen her endnu.

 

Ved tællingen i 1834 taltes gdm. Niels Hansen, hans kone, Karen Jensdatter,

mandens moder, Ane Marie Nielsdatter, hans broder, Jens Hansen,

hans søster, Else Marie, og sidstes mand, indsidder Peder Mortensen, og

endelig de to sidstes børn, Morten og Malene.

 

I 1845 hed manden Niels Chr. (efternavnet ulæseligt); han var fra Stau

ning, og hans kone, Ane Jacobsdatter var fra Hemmet.

Niels Chr. var borte i 1860, og Ane var nu gift med Morten Jepsen fra

Vorgod. Disse to træffer vi på stedet indtil 1890, i —80 og —90 er de af-

tægtsfolk. Børn: Anders Nielsen, se nedenfor, Kirsten Nielsen, Laurence

Nielsen, gift med Frands Jespersen, Stauning, Nielsine Mortensen

(af efternavnet ses, at hun er født i sidste ægteskab).

 

I 1880 havde Anders Nielsen overtaget gården. Han var gift tre gange.

Hans første kone levede kun kort tid, og efter hendes død giftede han sig

med Kirstine Pedersen fra Stauning. I dette ægteskab er der to døtre: Mar

grethe, gift med Laurids Lauridsen, se under Lyager, Kathrine, se nedenfor.

Sidst var Anders gift med Kristiane Pedersen, vistnok også fra Stauning. I

dette ægteskab var sønnen Christen Nielsen, se under Sandager. Anders døde

1921, Kristiane 1950.

 

Datteren Kathrine Nielsen, gift med Frits Gath Nielsen, fik gården. Frits,

der var fra Ejstrup, døde i 1949. Kathrine er stadig på gården. Børn: Olivia,

gift med Jens Andbæk, har en gård i Lem, Aksel, gift med Kirstine Peder

sen, gård i Finderup, Marry, gift med Thorvald Pedersen, se under Leding,

Dagny, gift med Albert Kirk, se under 0. Skindbjerg, Frida, gift med Egild

Nielsen, gård i Hanning, Erik, gift med Krista Nielsen, Ejstrupholm, Emil,

se nedenfor.

 

Emil Nielsen ejer nu gården.

 

Emil Nielsen boede her til 1987, hvor han solgte gården til Krista og Henning Lauridsen.

I 1998 købte Ane Lisa og Knud Erik Bollerup fra Teglbakken gården. De har moderniseret stuehuset, revet udbygningerne ned og opført et nyt maskinhus.

2013:

Beboerne Knud Erik Bollerup og Ane Lisa Sahl

Fødesogn: Hanning og Skjern

Slægtsrelationer i sognet: Gården er KEs bedstemors fødehjem

Uddannelse/job: Landmand og Typograf

Aktiviteter/tilliderhverv: Håndbold/Golf og Sogneblad

Årstal for bygning af ejendom/evt. navn.

1959/2000 • Leding Kærgård