Skoler

Degne, lærere og skoler i Dejbjerg

 

Som tiden gik oprettedes der biskoler i Rabjerg og Leding. Det vil sik-

kert være umuligt nøjagtigt at sige hvilke og hvor mange lærere, der i alt i

tidens løb har arbejdet ved disse skoler. I Hardsyssels Degnehistorie nævnes

en række skoleholdere og biskolelærere. For nogles vedkommende gøres ikke

rede for, ved hvilken skole de virkede. De medtages her, direkte efter kil

den, idet der i forvejen gøres opmærksom på, at når såvel udtrykket nordre

som vestre biskole anvendes, er begge disse betegnelser brugt om biskolen i

Rabjerg.

 

Skolelærere og Biskolelærere:

Andreas Cøbner, kom senere til Ribe, hvor han var 1784.

Anders Jensen, nævnes 1787 og 1801, sidste gang tillige gårdmand.

P. J. Reffstrup, 1827—30, østre distrikt.

Anders Poulsen, 1834.

Laurids Lauridsen Korsholm, gdm. og biskolel., boede i v. Rabjerg.

Niels Jensen Sønderby, 1841—49.

Jens Bjerg Rindom, til 1844.

Jens Chr. Sønderby, 1850.

Husm. Laurids L. Korsholm, kom 1851 fra Foersom, se ovenfor.

Christen Henriksen, kom 1855.

J. Christensen, 1855, i østre og vestre biskoler.

M. Lauridsen, død 1856.

Thomas Nielsen, Ca. 1856—57.

(senere: Leder af Hammerum højskole, Leder af Herning realskole, Folke

tingsmand i Vej lekredsen, Landstingsmand, Stifter af Vejle Amts Folke

blad).

John Mortensen, 1860, i østre skole.

Chr. Krogsgaards Andersen, fra 1860 i Dejbjerg nordre biskole.

(senere: Gårdmand i Dejbjerg).

Niels Andersen, 1870, i vestre biskole.

N. Madsen Vorgod.

Kristen Jensen Elkjær, 1901, ueks.

 

Nogle af ovennævnte har, som det fremgår, virket ved østre andre ved nor-

dre biskole, nogle har været begge steder og endelig har enkelte været skole

holdere for degnen i hovedskolen i GI. Dejbjerg.

 (kortet er fra midten af 1800-tallet)