Kongsholm

Kongsholm ejerlav i Dejbjerg sogn bestod i starten af 1800-tallet af Kongsholm Mølle, Trosborg og tre andre unavngivne ejendomme. 

På matrikelkortet ses møllen med mølledam