Leding

 Leding by og ejerlav blev opmålt  i 1793. Dengang lå der kun 3 gårde i området omkring Leding Kærgård.