Letager

Letager er et lille ejerlav, hvor der i 1818 kun var Letagergaard, Lilbæk og Bundsbæk Mølle - martikelkortet kan findes på www.geodatastyrelsen.dk