Gammel Dejbjerg

Gammel Dejbjerg er det nærmeste vi kommer en landsby i sognet før 1900. Landsbyen er en vestjysk rækkelandsby - hvilket betyder at gårdene ikke ligger i en klynge, som det ses i østdanmark, men som perler på en snor.

Landsbyen lå forholdvis tæt på kirken og hovedgården - og nok derfor blev den første skole i sognet oprettet her i 1600-tallet

Gammel Dejbjerg er en del af Dejbjerglunds ejerlav, og har derfor været tæt knyttet til godset, bl.a. som fæstebønder.