Ledingvej 1

LEDINGVEJ 1

 

Øst for og lidt nord for lige omtalte gård ligger ved den nye kommunevej

fra Leding til Kongsholm nok en gård.

Den første ejer, vi finder, er Peder Kjeldsen fra Ny Sogn; hans kone,

Kirstine Marie Graversdatter, er fra Velling, og der nævnes tre børn, Kjeld,

Sidsel og Gravers.

 

Derefter kommer Jens Chr. Jensen fra Gjellerup og Kirsten Marie Ander-

sen fra Lem. Børn: Anders og Julius Chr.

 

1880 er Karl Nielsen husfader og Kathrine Jensen fra Sædding husmo-

der. Der er en datter, Mariane, og Kirsten Marie Graversdatter er her sta-

dig, som aftægtskone.

 

Der tales om en ejer, Kristinus, men om ham vides intet sikkert.

I 1890 finder vi Jens Jensen fra Brejning på gården. Hans kone, Mette

Marie Lauridsen, er fra Alkjærsig og født i Egvad. De havde gården til

1915, da de flyttede til Skjern. En datter, Karoline Juliane blev gift med

Chr. Frederiksen, Ulfborg. En anden datter, Maren, blev også gift og flyt

tede fra sognet.

 

Sønnen Jens Peder Jensen fik gården; hans kone var fra Samsø. I 1916

solgte han og flyttede ligeledes til Skjern.

 

Det var Christian Mulbjerg og Johanne Kirstine Thomsen, begge fra

Stauning, som nu kom hertil. Chr. Mulbjergs tjeneste i det offentlige liv i

sognet blev lang og tro. Han var medlem af sognerådet 1929—33: Ved val-

get i 1937 blev han atter valgt, og han var nu medlem indtil 1958. (Fra

kommunedelingen i 1944 til —58 var han formand). Fra 1935 til —45 var

han medlem af menighedsrådet. Når dertil kommer en lang række andre

bestillinger og hverv, hvor Mulbjerg har virket i kortere eller længere tid,

forstår man, at han har været med til at præge sognets liv for lang tid. I 1958

solgte de gården og flyttede til Skjern.

 

Nu kom til gården Aksel Neesen fra Hee og Sidsel Hykkelbjerg fra Lem.

Børn: Niels, Tove og Bodil.

 

Her boede Søs og Aksel Neesen til 1979. I 1977 byggede de ny kostald og rundbuehal. I 1979 solgte de til Anker Lauridsen Vester Marupvej 5..Han har dog aldrig boet der.

 

I 1983 solgte han til Kristian Stigkær og Jette E. Jensen. Landbrugsjorden blev lagt under Letagervej 7.I1986 oprettede

 

Kristian Stigkær et autoværksted på ejendommen.Kristian og Jette har børnene: Mette og Bjarne.