Letagervej 4b

BAKKEGÅRDEN

LETAGERVEJ 4B

 

Endnu et lille stykke videre med vejen og vi har den næste gård, der tid-

ligere lå øst for vejen, men som nu har bredt sig til begge vejens sider, idet

avlsbygningerne er flyttet over vest for vejen.

 

Ejeren hed 1787 Laust Andersen og husmoderen Else Andersdatter. Der

nævntes otte børn: Bodil, Marie, Kirsten, Anders, Maren, Jens, Hans, Chri-

sten og Peder.

 

I 1801 var Laust borte, og Else var gift med Mads Olesen. De var her

også i 1834, da som aftægtsfolk.

 

Peder Andersen havde gården i 1845. Hans kone, Maren Mikkelsdatter,

var fra Brejning. Der var to sønner, Mikkel Chr. og Niels Peder.

 

Det ældste af børnene, Karen Pedersdatter, er også født i Brejning. I

1860 havde hun sammen med sin mand, Niels Jespersen fra Stauning, går-

den. Han døde 1882, Karen 1899. Børn: Andreas Mikkelsen, gift med Ane

Marie Kirkegaard, Sædding, Katrine Nielsen, gift med Peder Andersen, Ø.

Smedegaard i Skjern, Maren Nielsen, gift første gang med Chr. Pedersen,

kaldet Bjerg, anden gang med Marius Henriksen, Sorte Kro, Petrine Niel-

sen, død som ung, Jesper, se nedenfor, Peder Chr., i Amerika.

 

Sønnen, Jesper Nielsen, kaldet Bech, fik gården. Han var gift med Ka

trine Grimstrup fra GI. Dejbjerg. Jesper var i mange år søndagsskolelærer;

han var i menighedsrådet 1903—22. Katrine døde 1904, Jesper 1928. Børn:

(alle Bech) Katrine, gift med murer Astrup, se kirkebyen, Karen, syerske,

se kirkebyen, Peder, i Amerika, Ninna, gift med Peder Pedersen, U.S.A.,

 

Martin, se nedenfor, Jenny, gift med Jens Pedersen, Ringkøbing, Anna, gift

med Lars Christensen, Aalborg.

 

Efter Jespers død fik Martin Bech gården. Han er gift med Kathrine

Bækgaard fra Rabj erg. Da han omkring 1935 havde solgt gården, flyttede

han til Tistrup, hvor han er købmand.

 

Nu fulgte de nuværende ejere, Chr. Pedersen fra Brejning og Dorthea

Bollerup fra Hanning. Han var i menighedsrådet 1945—53. Børn: Svend

Bollerup, Katrine Bollerup, Else Bollerup og Niels Ole Bollerup.

 

Erna fra Lønborg og Svend Bollerup Pedersen overtog gården 1966 efter Svends far. De byggede nyt stuehus i 1976. De har børnene: Hanne, Kim, Bodil, Lisbeth, Jette og Birthe.

I 1976 solgte Erna og Svend Pedersen det gamle stuehus, da de havde bygget et nyt på den anden sidevejen, hvor avlsbygningerne lå.

Nye ejere er Lone Dela Astrup og Poul Astrup. Børn: Alberta Dela Astrup.

HELGE LARSEN, St. Skindbjerg ejer gården d.d. 2013