Lyagervej 2

LYAGER SKOLE

LYAGERVEJ 2

 

Også i skolen kigger vi ind og hilser på familien. Lærer Otto Jensen er

fra Vendsyssel, og hans kone, Inga Christensen, er fra Timring. Børn: Jo-

hannes, Kirsten, Else Marie og Grethe (alle Nymark Jensen).

 

Lyagervej 2 har forhen rummet Lyager skole . Ved kommunesammenlægningen i 1972 blev skolen nedlagt og børnene flyttet til Dejbjerglund Skole. Den nyoprettede Kristne Friskole lejede bygningerne, til de fik bygget i Skjern.

 

Bygningerne er nu privat ejet. De er lavet om til beboelse og bebos af Bente og Svend Aage Mortensen.

 

Læs evt: Dejbjerg/dejbjerg+bogen/skoler/lyager+skole/