Lyagervej 1

LYAGERGAARD

LYAGERVEJ 1

 

Lyagergård ligger højt på en banke nord og øst for skolen. I 1787 hed

manden Laust Madsen og konen Apollone Nielsdatter. De havde en søn,

Mads Lausten.

 

Denne havde gården 1801. Hans kone var Karen Jensdatter, og også de

havde en søn, Laust Madsen. Mandens forældre nød ophold hos sønnen.

1834 hed ejerne Mads Andersen og Malene Christensdatter.

 

I 1845 kommer der noget overraskende, idet Niels Christensen og Sara

Christensdatter, der i 1834 stod opført som aftægtsfolk på den nordre gård

i Alkjærsig, nu findes som forpagtere af Lyagergård. Sønnen, Peder Tang

Nielsen, er her også og desuden gårdens ejere, Jens Peder Larsen og Johanne

Pedersdatter. Forpagterfamilien er borte i 1860, men Jens Peder er her

endnu. Han har dog fået en ny kone, Mariane Christensen, der er tyve år

yngre end han selv. (Hans første kone var ti år ældre end han). I 1870 har

familien stadig gården, og der nævnes nu fire børn: Lars, Christen, Jens og

Johanne.

 

Ti år senere fandt vi nye folk, Laurids Chr. Pedersen fra Hee og Kirsten

Kjeldgaard Simonsen fra Hover. Mariane Christensen var i 1890 stadig

aftægtskone. Kirsten døde 1908, Laurids i 1927. Børn: Ane Kirstine, J.

Peder, møbelsnedker i Kibæk, Simon, død, Anton, se nedenfor.

 

Sønnen, Anton Pedersen, gift med Ingeborg Nielsen fra Vemb, overtog

gården. Han flyttede den og opførte den på dens nuværende plads. Ingeborg

døde 1955. Anton er her endnu. Børn: Hans Skydsgaard, se nedenfor, Lydia,

gift med Chr. Nørremark fra Alkjærsig, bor i Lem, Hilda, gift med Ans-

helm Lunde fra Vognbjerg, efter hans død gift igen, er i Esbjerg.

 

Lyagergård ejes nu af Hans Skydsgaard Pedersen.

 

Hans  Skydsgård Pedersen havde Lyagergård indtil 1990 I løbet af de sidste 10 år havde han afhændet besætningen. I 1990 flyttede han og hans husbestyrerinde gennem mange år Inga Sørensen til Skjern.

 

1990 købte Henning Poulsen gården. Han er ingeniør hos AL Stålspær, så han har gården som fritidslandbrug. I 1993 blev han gift med Sanne, som er fra Bork. De har børnene: Trine og Mads.

 

Ca. 7 tdl skov ved Dejbjerggården er solgt fra ca. 1985.