Nr. Vognbjergvej 16

NR. VOGNBJERGVEJ 16

 

Ved vejen, der fra kirken fører sydpå til Vognbjerg, ligger der, når man

kommer forbi den gamle herregårdshave, et hus. Det er opført i 1963 af

Børge Larsen, der bor her sammen med sin kone, Kirstine Pedersen, fra

Dejbjerglund. Børge arbejder på fabriken ,,H. S. Hansen” i Lem og driver

desuden avl af mink. Børn: Erling, Peder og Jan

.

Kristine Larsen flyttede til Skjern, efter at have solgt huset til Ella Esbjerg Boysen og Andreas Lauridsen Boysen. De kom fra Lem.