Nørre Vognbjerg

Nr. Vognbjerg ejerlav bestod i 1801 af fem ejendome, hvor af to var fæstegårde under Dejbjerglund (Nr. Vognbjergvej 2 og 4).

Gården Stampen var selvejergård - der var desuden en anden mindre ejendom som også var i selveje i 1801. Ejeren hed Niels Pedersen, men hvilken gård det drejer sig om er uklart. 

Den sidste er Kvembjerghus, som ligger i sogneskellet mellem Dejbjerg, Stauning og Skjern. Ejendommen var en slags embedsbolig for rakkeren, som var ansat af de tre sogne i fællesskab. Læs mere under Dejbjergrakkerne