Dejbjerg Kjærgård

 Dejbjerg Kjærgård har sit eget lille ejerlav, hvilket indikerer at gården altid har været i selveje. 

På martrikelkortet fra 1818 ses at det kun er den store enggård, som findes i ejerlavets område.