Gammel Dejbjergvej 1

GL. DEJBJERGVEJ 1

 

Vi kommer fra besøget i Tanning og bøjer nu med vejen om til GI. Dejbjerg,

og her kommer vi først til en gård ved nordsiden af vejen. På dette

sted byggede Peder Grimstrup en lille ejendom, efter at han havde afstået

sin gård andetsteds i GI. Dejbjerg. Han solgte i 1900 stedet til Jeppe Søn-

dergaard, der ligesom sin hustru Ane Jensen, var fra Sædding. Ejendom-

mens område var til at begynde med mindre, men den kom på den nuvæ

rende størrelse ved tilkøb af jord fra Dejbjerglund.

 

I 1904 flyttede Jeppe Søndergaard og Ane til Skjern, og i deres sted kom

Jens Peder Pedersen og Andrea Poulsen fra Letager, og de var her til 1916,

da de solgte og flyttede om på naboej endommen, hvor vi møder dem igen

om lidt.

 

De nye ejere var Peder Sandager Nielsen fra Sandager og Inger Morten

sen fra Holmsland. Peder var medlem af menighedsrådet 1934—45. I 1948

afstod han gården og byggede et hus i kirkebyen, og her møder vi ham se

nere. Børn: Niels Chr., gift med Anne Marie Jensen, har en gård i Mejlby,

Marie, gift med Kjeld Christensen, har en gård i Vindelev, Ernst, gift med

Maja Kongensholm, se under Margrethelund, Emma, sygeplejerske, er i

Odense.

 

Ernst Sandager overtog i 1948 gården, som han i 1952 igen solgte til

Jens Heldgaard og Marie Madsen, begge fra Borris. De kom hertil, efter at

forsvaret havde overtaget deres tidligere ejendom i Borris, og de er her

endnu. Børn: Henrik, gift med Ruth Nielsen, er i Tarm Grethe, gift med

Niels Chr. Rasmussen, er i Tarm, Poul Erik, er i hjemmet.

 

På Gl. Dejbjergvej 1 bor stadig Marie og Jens Heldgård. Først i 70’erne solgte de husdyrene, og Jens tog arbejde i Skjern. Jorden blev i 1973 forpagtet af Holger Clemmensen Gl. Dejbjergvej 2.

 

I 1993 blev jorden solgt til Hans Peder Clemmensen på nær 1ha. omkring bygningerne. Marie Heldgård døde i december 2002, medens Jens Heldgård døde i november 2005.

 

I 2006 blev ejendommen købt af Bjarne Møller Jensen, Remmergård.

I dag bor Kristina Møller Nielsen og Mads Nielsen sammen med deres tre børn Anton, Mathilde og Frederikke, på gården, som de købte i 2008.