Gammel Dejbjergvej 3

GL. DEJBJERG SKOLE

GL. DEJBJERGVEJ 3

 

Ved siden af ligger den gård, som allerede er omtalt som Skolen i GI.

Dejbjerg. Det formodes, at den første, der har boet på stedet, var Daniel

Pedersen, degn og lærer i Dej bjerg Hanning fra 1676 til 1726. Det er om

ham, der fortælles, at han i 1683 var ugift og havde tjenestepige og en ko.

Men dette er ikke degnehistorie, her gælder det ejendommens del i sog

nets liv.

 

I 1787 finder vi Jens Christensen Aabye, degn og skoleholder, og hans

kone Margrethe. De er her stadig i 1801 sammen med sønnen Peder Bro

strup Aabye. Denne blev i 1803 faderens efterfølger. I 1834 finder vi, at

han ikke bor i skolen, men derimod på gården øst for denne. Til gengæld

bor omtalte gårds tidligere ejere i skolen — omtalt som degnens aftægtsfolk.

 

Disse folk er Peder Pedersen fra Lønborg og Marie Cecilie Ramsing fra

Dejbjerglund, se under Dejbjerglund. De bor her stadig i 1845.

 

Fra 1857 til -60 var Andreas Thjellesen her, og s kom Gjøde Jensen

Plauborg og hans kone Else Rahbek, se under degne og lærere i Dejbjerg.

Plauborg flyttede herfra 1905. Børn: Mette Kathrine, gift, Viumkrog, Anne

Marie, Dagmar Jensine, gift, slagter i Tarm, Jens, ved D.S.B., Roskilde,

Mads Rahbek, se under Vognbjerg, Agnethe Nielsine, gift med lærer I. P.

Jensen, Stauning vestre skole, Ane, se under Rabjerg, Kirsten Marie, se un-

der Bækbogaard.

 

Efter Plauborgs bortrejse var lærer C. C. Clausen her et år, og derpå

solgte sognerådet ejendommen — den nu nedlagte skole — til forpagter af

præstegården, Jacob Pedersen. Her var så Jacob og Else Marie; men i 1911

døde Jacob, og i 1916 afstod Else Marie ejendommen og tog ophold i de

gamle skolestuer, og her levede hun til 1929. Børn: Jens P. Pedersen, se

nedenfor samt under forrige ejendom, Anton, gift med Alvira Bronehof

Thomsen, Dejbjerg, ved D.S.B., Anna, er nu på De gamles Hjem i Hanning.

 

Som tidligere omtalt solgte Jens P. Pedersen i 1916 naboejendommen til

Peder Sandager, og derpå overtog han den gamle skole efter sin moder. Han

og Andrea havde nu denne til 1932, hvorefter de tog ophold i skolestuerne.

Jens Peder var i 13 år ringer og graver ved Dejbjerg kirke. Han døde i 1958

efter at have været enkemand siden 1955. Børn: Elisabeth, er i Amerika

(under et besøg herhjemme i 1964 døde hendes mand, Chr. Tarp Jensen

fra Skjern, og blev begravet på kirkegården her), Marie, gift med Knud

Kristensen, bor i Lomborg, Jane, gift med Gerhardt Mortensen, se nedenfor.

 

Gerhardt og Jane har været på den gamle skoles grund siden 1932. Ger

hardt var i menighedsrådet 1953—61 som kirkeværge i den tid foregik

restaureringen af kirken. Børn: Esther, gift med Anton Krejbjerg, har en

gård i Kolstrup i Lem, Eva, gift med Hans Frandsen fra Faster, vi møder

dem senere i GI. Dejbjerg.

 

Jane og Gerhardt Mortensen solgte ejendommen i 1976 og flyttede til Skrænten 3 i kirkebyen.

 

Gerhardt havde solgt husdyrene nogle år forinden, så fremover var det et hobbylandbrug. Her efter boede Inger Marie og Bjarne Møller, som kom fra Skjern her. De var der kun et års tid.

 

Laurids Lauridsen fra Ølgod og Rigmor Tarpgård fra Vedersø var de næste på ejendommen. De har børnene Signe og Kristian. I 1979 blev der installeret halmfyr . I 1981 blev der bygget maskinhus /m garage. Stuehuset er total renoveret.

 

4 tdrl. eng er i 1984 solgt til Søren Nielsen Vesterager. Laurids har arbejdet som pedel på Dejbjerglund Efterskole siden dens start i 1987.

 

læs evt mere Dejbjerg/dejbjerg+bogen/skoler/gammel+dejbjerg+skole/