Gammel Dejbjergvej 2

Gl. DEJBJERGVEJ 2

 

Det går videre med vejen, og snart svinger denne om en gård og fort-

sætter i sydøstlig retning, men før vi søger videre, må vi ind på gården.

 

Den første vi møder, er datteren fra Dejbjerglund, Marie Cecilie Ramsing,

der ejede gården og var gift med Peder Pedersen.

 

Som vi har set, havde de i 1834 solgt gården til sognedegn og gårdmand

Peder Brostrup Aabye. I 1845 kaldes han kirkesanger for Dejbjerg og Han

ning. Hans kone, Christiane Dorthea Meiner, var fra Lønborg.

 

I 1860 finder vi Peder Jensen Grimstrup og Karen Jensen Stensig, begge

fra Sædding. De havde gården til 1895. Peder Grimstrup var i sognerådet

1868—74 og atter i to perioder 1880 86. Karen døde 1903, Peder 1906.

Børn: Ane Kathrine Pedersen, gift med Jesper Bech, se under Leding, Jens

Grimstrup, gift med Petrea Krister~sen, se under LI. Skindbjerg, Jens Stenn-

sig, se nedenfor, Jacob Grimstrup, gift med Ingeborg Busk, møbelsnedker

i Borris.

 

Jens Stensig, gift med Margrethe Enevoldsen fra Hanning, fik gården.

Jens var i sognerådet 1913—21 og i menighedsrådet 1926—34. De døde begge

i kirkebyen i 1949. Børn: Johanne Nørgaard Grimstrup, død 1919, 23 år

gammel, Peder Grimstrup, se nedenfor, Christen Stensig, er i Argentina.

 

Efter i nogle år at have været i Argentina kom Peder Grimstrup, kaldet

Peder Stensig, hjem og overtog gården efter forældrene. Han solgte den i

1946 og var efter forældrenes død igen en tur i Argentina; nu bor han i

Faaborg ved Varde.

 

Ejnar Nielsen fra Grønbjerg, der nu kom til gården, er gift med Karen

Jeppesen fra Ulfborg. De var her til 1958, da de flyttede til Nr. Lem ved

Lemvig. Børn: Marie, sygeplejerske, gift, bor i Viborg, Inger, gift, bor på

Sjælland, Niels Chr., købmand i Esbjerg, Else, syerske, bor i Herning, Oluf,

udlært købmand, bor i Kbhvn., Elisabeth, er i Tarm.

 

De nuværende ejere er Holger Clemmensen og Else Marie Jørgensen,

begge fra Herborg. De har været her siden 1958. Fru Clemmensen, der er

lærerinde, har arbejde ved sognets skoler. Børn: Anna Marie, Jens Oluf,

Finn og Hans Peder.

 

Else Marie og Holger Clemmensen havde gården til 1993. I 1973 byggede de til stuehuset. I 1976 blev der bygget maskinhus, og i 1980 roehus I 1985 blev grisene sat ud, og ko-antallet forøget til 20.Siden 1973 er der lejet 27 tdr. fra Gl. Dejbjegvej 1.

 

I 1993 solgte de gården til sønnen Hans Peder, og i 1994 flyttede de til Skovagervej 12 i Kirkebyen.

 

Hans Peder byggede straks ny kostald og lade . Han driver gården

med malkekvæg. Han har købt jorden fra Gl. Dejbjergvej 1.

I foråret 2000 tog han en ny kostald i brug med malkerobot.