Gammel Dejbjergvej 4

GL. DEJBJERGVEJ 4

 

Lidt længere mod syd har vi den sidste ejendom i Gl. Dejbjerg. På den

boede i 1834 husmand Hans Andersen og Karen Sophia Jacobsdatter. De

var her igen i 1845. Der nævnes fire børn, Jacob og Anders Hansen samt

Ane og Ellen Kathrine Hansdatter.

 

I 1860 havde sønnen Anders Hansen ejendommen, og søsteren Ane, var

hos ham. Anders blev dog snart gift med Ane Cecilie Poulsen fra Tanning.

1881 døde han, mens Ane Cecilie levede til 1915. Børn: Karen Sophie, Anna

Kathrine, Hans, Ane, Poul.

 

Omkring 1885 kom Niels Chr. Nielsen fra Sdr. Bork hertil; hans kone,

Abigaiel Marie Nielsen, var fra Hemmet. Niels Chr. var i sognerådet 1893

—98. Han døde 1927, og Abigaiel døde 1934. Børn: Niels, Maren, er i Ame

rika, Sine, gift med Marthinus Hansen, kaldet Engsig, har en gård i Faster,

Anne, se nedenfor, Peder, død 1913, 16 år gammel.

 

Anne Nielsen blev gift med Søren Larsen fra Bork, og de overtog ejendommen

omkring 1921. I 1925 blev Søren landpost, og denne bestilling

passede han sammen med ejendommens drift til 1951, da han og Anne rej

ste til Skjern. Børn: Abildgaard, se under forrige ejendom, Betty, gift med

Harry Enevoldsen, Skjern.

 

Nu kom Jacob Nielsen fra Grønbjerg, og han var her til 1964, da han

solgte til Morten Bjerg og hans kone, Kirsten Sørensen. De kom fra Letager.

Børn: Anna Marie og Agnes.

 

Kirstine og Morten Bjerg boede her til 1989, så flyttede de til Lem.

Først i 70erne solgte Morten køerne, og siden lejede han jorden ud.

Morten har i over 25 år arbejdet i skoven under Hedeselskabet.

Kirstine og Morten har døtrene Anne Marie og Agnes.

 

Nu bor Erik og Bente Pedersen begge fra Ryslinge her. De har børnene Morten og Pernille. De  arbejder begge udenbys. Jorden har de solgt det halve af i 1991 til Holger Clemmensen. Resten af jorden er lejet ud til Hans Peder Clemmensen.