Gammel Dejbjergvej 5

GL. DEJBJERGVEJ 5

 

Der er ikke langt til næste gård. Her boede i 1834 Niels Jensen og Bodil

Jensdatter med to døtre, Ane Else og Jensine.

 

1845 hed ejeren Jens Mortensen, og hans kone hed Ane Marie Pedersdatter.

Der var fire børn, Else Kathrine, Petrine, Karen og Morten.

Nikolaj Olesen fra Velling, som var på gården i 1860, synes at have været

gift, men hans kone omtales ikke. Derimod nævnes to aftægtsfolk, Hans

Christensen og Inger Marie; måske har de haft gården, måske ikke.

 

I 1870 er her en gårdfæster, og det betyder, at vi er ved den tid, da kir

ken ejer ,,stedet”. Fæsterfolkene var Christen Olesen fra Velling og Grethe

Madsdatter fra Stauning. Der var tre børn: Mads, Mette Marie og Else.

Vi kommer frem. til 1880, og nu er det Christen Hedegaard Hansen, født

i Hanning Hedegaard, og Karen Hansen (Sej rup), født i Strellev, vi finder

på ejendommen. De havde den, så længe de levede. Karen døde 1916, Chr.

Hansen i 1918. Børn: Ane, sygeplejerske, død 1938, og Maren, gift med

Christen Damgaard, havde en gård i Nr. Lem ved Lemvig.

 

På ejendommen kom nu Hans Chr. Christensen og hans kone, Kirstine,

de kom hertil fra Hanning.

 

Efter nogle år byttede de ejendom med Anders Støibjerg, og de kom der

ved til Aadum.

 

Støibjerg efterfulgtes af Anders Andersen og hans kone Kathrine.

Så fulgte Kristen Bilbjerg og Andrea Kristensen fra Sædding. De var her

til 1947 og flyttede da til Skjern. Børn: Maren Gahner Bilbjerg, har et

børnehjem, Ane Kathrine Bilbjerg, gift med Abildgaard Larsen, er i Bøv-

ling, Jenny Bilbjerg, gift med Henrik Ager, er i Skjern.

 

Næste ejer var Jens Chr. Hasager Kirk fra Bøgholt og Inger Rasmussen

fra Fyn. De solgte i 1953 og bor nu i Skjern.

 

Fra 1953 til 1957 ejedes stedet af Tage Kristensen og kone, Karen.

 

Nuværende ejer er Hans Frandsen fra Faster. Han er gift med Eva

Mortensen her fra GI. Dejbjerg. Børn: Erik, Bodil og Gunnar.

 

Her bor Eva og Hans Frandsen. I 1993 solgte de køerne. I 1995 solgtes mælkekvoten og tilsvarende jord til Hans Peder Clemmensen.