Dejbjerg Stationsvej 2

DEJBJERG STATION

DEJBJERG STATIONSVEJ 2

 

Den første stationsmester, der kom hertil i 1923, hed Vøttrup. Han rej-

ste igen 1929, og derefter fulgte: Søgaard, Nielsen, Ringø Hansen, Chri-

stiansen og til sidst Marinus Nielsen.

 

Han var her fra 1951, til han tog sin afsked i 1962, hvorefter stationen

nedlagdes. Nielsen kom fra Farre og var gift med Karen Langdal fra Tau-

lov. De tog del i samfundslivet, og ikke mindst arbejdet inden for D.M.S.

var de optaget af. Fru Nielsen døde 1961, og mange her fra sognet fulgte

hende til hendes sidste hvilested på Taulov kirkegård. Efter at have afsluttet

arbejdet her på stationen rejste Nielsen til Taulov, og her bor han stadig og

er nu gift med Maja Jensen fra Bundsbæk.

 

På Stationsvej ligger kun den gamle DSBstation, som blev nedlagt i 1963.

 

Den er siden blevet anvendt til beboelse. Der har boet flere, men i 79 solgte Frans Godtfredsen den til Bente og Egon Lysgård Jensen. Bente er zoneterapeut og havde i nogle år klinik Egon var lærer i Tarm. Vera Oldager Andersen og Bente og Veras mor, Karen Oldager boede hos dem til sin død, som 95årig. Vera flyttede derefter til Skjern.

 

I 1999 flyttede Bente og Egon Lysgård til Tarm. Stationen blev solgt til Helle og Tage Nielsen.

Helle og Tage Nielsen har lavet ventesalen om til køkken i 2001. De har børnene: Anders Damgård Nielsen og Thomas Damgård Nielsen.