Dejbjergvej 19

DEJBJERGVEJ 19

 

Det næste hus på samme side af vejen er opført i 1924 af murer Ingvart

Chr. Astrup. Der er to lejligheder i huset, og de har det meste af tiden

været beboet begge to.

 

Nogle år ejedes huset af banenæstformand Laurids Larsen, der var kom-

met tilbage til Dejbjerg.

 

Han solgte i 1935 og flyttede til Lem, og siden da har Chr. V. Laurid-

sen, kaldet Bak, gift med Valborg Andersen fra Tanning, ejet huset. Deres

børn: Grethe, gift med Niels Arne Pagaard, bor i Skagen, Ove, er i hjem-

met.

 

Af lejere kan nævnes: P. N. Tornbjerg, banearbejder Chr. Nielsen, Erhart

Larsen, Adamine Hansen og Peder Tanning.

 

Her boede Valborg Lauridsen til 1997. Back døde i 1978.

 

I 1997 solgte Valborg huset, og flyttede til Skjern. Huset blev kort tid efter købt af Pernille Graunbøl og Christian Graunbøl. De boede her kun et par år.

 

Nye ejere er Anna Grethe Pilgård og Jauert Peter Stanley.