Dejbjergvej 15

DEJBJERGVEJ 15

 

I stationsbyen, hvor den første præstegård lå indtil branden i 1819, ligger

der en ny gård.

 

Her begyndte i 1940 Peder Madsen fra Rindom og Tove Pedersen fra

Ringkøbing deres arbejde på bar bund. Det gik dog hurtigt fremad — be-

driften udvidedes, og der føjedes immervæk en ny fløj til bygningerne.

 

Denne hurtige fremgang vidnede om en arbejdsindsats, der ikke blot vakte

vor forundring, men som også videre ud har fremkaldt anerkendelse, og

denne har fundet udtryk i diplom fra husmandsforeningen og landboforenin-

gens sølvmedalje. I 1962 solgte de og købte Sædding Hedegaard, hvor de

nu bor. Børn: Inger Marie (gift med Tage Hansen, bor i Bølling), Kaj, Lis

(gift med Magne Siggaard, bor i Ikast), Kurt, Ruth, Henny, Jytte, Sonja,

Flemming, Grethe, Conny, Helle og Sven.

 

De næste og nuværende ejere: Jens Andersen fra Sædding og Emma

Vestergaard fra Astrup. Børn: Niels Chr. og Henrik.