Casper Hodde

CASPER HODDE

 

Skønt her kun skulle omtales nogle af sognets fastboende rakkere, er der

blandt de omstrejfende kjæltringer, der tid efter anden kom på besøg, et par

navne, som skal medtages, da de længe vil leve i traditionen, nemlig Casper

Hodde og An Mari Grønning.

 

Casper Hodde var søn af natmand Niels Outrup og Anna Kjerstine

Caspersdatter. (Sidstnævnte var den navnkundige ,,Kjælle Casper”s faster.

De to Caspere var således fætre).

 

Casper Hodde og An Mari Grønning strejfede ustandselig om, tiggede

og drak, stjal og sloges. I sommeren 1882 besøgte de Kræ Bjødstrup og

Ingeborg Mæster i Bjørnemose. (Ingeborg var Kjælle Caspers søster og alt

så Casper Hoddes kusine). Den 21. og 22. juni drak de, ind imellem at

mændene var ude at stange ål. Næste morgen drog Casper og An Mari nord

på op i heden. Ved en lille høj øst for Dejbjerg Hedegaard lagde de sig til

at sove.

 

Da An Mari vågnede, lagde hun en sten i en pose, hvorpå hun slog Casper

tre gange i hovedet med den. Bagefter dækkede hun ham til med lyngtørv

og gik videre. Seks dage efter arresteredes hun, og en måned senere dømtes

hun til døden. Imidlertid blev hun benådet og sad 14 år i fængsel. Da hun

slap ud, kom hun til Herningegnen, hvor hun fortsatte sit rå liv, indtil hun

en morgen blev fundet liggende uden for sin seng, død af drik. Det var den

15. maj 1901.

 

Om Casper er videre at fortælle: I sommeren 1882 blev der bygget et nyt

stuehus ved Dejbjerg fattiggård, og ved arbejdet deltog Kjeld Nielsen, som

var i tømrerlære.

 

En dag fortalte man, at der var fundet et lig oppe i heden, og at det skulle

føres til fattiggården. Da Kjeld den næste morgen kom ind i laden, lå liget

der; det var bundet til en dør, hvorpå man havde kørt det til gården. Kjeld

kom forbi liget, men blev så ræd, at han krøb ud ad en luge, da han ikke

turde gå samme vej tilbage.

 

Senere kom læge Kampmann og to andre læger fra Ringkøbing; Caspers

lig blev båret ud vest for gården og undersøgt, og så blev det lagt i en sort

kiste, over hvilken man lagde en møgfjæl. Og der blev Casper liggende!

 

Det var sidst i juni, varmen var voldsom, og der blev snart en frygtelig

stank. Resultatet blev, at kisten revnede, og Kjeld blev sat til at lægge et

jernbånd om. Efter arbejdet blev han voldsomt syg, og stiftfysikus Holst

konstaterede, at han havde tyfus. — ,,Men hvor har du fået det?” spurgte

han. Kjeld fortalte nu om Casper og kisten. — ,,Hvad! det er jo seks uger

siden, man fandt ham — er han ikke begravet?” råbte Holst. — — Nej, han lå

da uden for porten.

 

Det kan nok være, at Holst blev gal. Han ringede til politiet i Skjernbro

og forlangte at få Casper jordet straks. Imidlertid var dette lettere sagt end

gjort, thi ingen ville bære kisten. Endelig fik man fat i nogle kjæltringer,

som hver fik to kroner for at transportere Casper til kirkegården, og om

den tur siges — men der siges jo så meget — altså, der siges, at der var det

største ligfølge, der er set i Dejbjerg. Følget bestod af — fluer!!! Den sølle

Kjeld lå syg i ni uger, inden han kom sig.