Laust Nielsen-familien

LAUST NIELSEN-FAMILIEN

 

En anden familie er Laust Nielsens. Karen Margrethe Nielsen, eller som

hun kaldtes Karen Thygesen, var født i Vorgod, men boede i mange år

sammen med sin mand Laust Nielsen i Bjørnemose. Laust lejede et stykke

jord af Morten Bjerg i Rabjerg, og her gravede de sig ind i en bakkeside.

Försiden blev opført af tørv med en dør og et lille vindue. Udefra sås intet

til huset, kun skorstenen ragede op. Hjemmet var meget fattigt.

 

En del børn voksede op i hjemmet. Af dem skal blot nævnes Hans, der

blev gift med Niels Kvembjergs datter, og den yngste, Niels Chr. der meget

af tiden rejste rundt i landet som sliber og senere sang og spillede på gader

ne. Efter en tur af den slags strømmede regningerne ind til kommunen fra

steder, han havde meldt sig trængende for et eller andet nødvendigt.