Forbindelse mellem by og Dejbjerglund

Skabe sammenhænge i og til byen.
 

Der er i og i forbindelse med alle bysamfund en række, ofte skjulte bevægemønstre og sammenhænge, som ved en synliggørelse kan give nye og sikre muligheder for færdsel og også afdække og anvise nye færdselsmuligheder og tilmed også nye oplevelser.

Det foreslås derfor at der etableres følgende stier.:
Cykelsti til Stauning:
Enten som en egentlig cykelsti eller som en udvidelse af vejbanen og en klar definering af at der her er tale om vej med fortrin for cykellister.

Sti mellem Dejbjerg Lund og Dejbjerg by.
Foreslås udført ved at gøre vejen bredere og dele denne op i kørende og gående. Samtidig med at rummet ifm. vejen defineres og opstrammes med bl.a. beplantning og stensætninger, således at vejen mellem byen og Dejbjerglund kommer til at fremstå, som en del af byen.

Udbygge og synliggøre eksisterende stier i byen, til og i skoven.
Evt. markeret med stenvarder – som indgår i den øvrige ”udsmykning” i byen.
Stinettet kunne evt. indgå som motionsstier ifm. øvrige ruter i skoven.

Klik her for se eller downloade detalje beskrivelse