Byens visuelle fremtoning

Ofte er overgangen mellem land og by ikke klart defineret, især når man taler om landsbyer. En klar markering udover byskiltet vil kunne forstærke byens identitet og særpræg.
Dette foreslås udført med stendiger bag byskiltene og en rumlestribe udført i granitbrosten. Brostensbåndene udføres som del af koncentriske cirkler som alle har deres udspring i centrum af den cirkulære kirkeplads. Herved skabes der allerede en reference til byens centrum når man passere byskiltet. Referencen til byen centrum tænkes også anvendt i forbindelse med trafikdæmpning andre steder i byen – og ifm. andre former for fornyelse, som f.eks. kirkens parkeringsplads.

Det er sammenstillingen af de enkelte boliger og ikke mindst havernes afgrænsning med hække og hegn der tilsammen giver byens dens visuelle fremtoning.
Dejbjerg er sammensat af en række forskellige bygningstyper, med forskellige stilarter mv. som kun vanskeligt lader ensrette. Derimod er det forholdsvis enkelt at skabe sammenhæng i afgrænsningen med gaden, hvilket kunne ske i form af f.eks. stendiger og klippede tjørnehække. Stendigerne er allerede repræsenteret ved en række bygninger, da sten åbenbart er en naturligt forekommende resurse i området.

Forslag til "Byport":

Markering med afsæt i kirkepladsens centrum

Klik her for se eller downloade detalje beskrivelse