Vester Marupvej 8

TROSBORG

VESTER MARUPVEJ 8

 

Lidt længere sydpå med vejen kommer vi til næste gård, der også ligger

på venstre side, men noget tilbagetrukket fra vejen ned mod ådalen. Her

var i 1834 og —45 Laurids Madsen og Kirsten Marie Nielsdatter, og ligeledes

begge gange hans moder, aftægtskone Karen Jensdatter, i —45 var hun 85

år. Der nævntes seks børn: Mads, Anders, Karen, Abelone Marie, Jens og

Ottesine.

 

I 1860 var sønnen, Anders Lauridsen, og hans kone, Kirsten, ejere af

gården. Der var en datter, Abelone Marie.

 

Der er kommet nye folk i 1870, nemlig Jens Peder Christensen fra Fin-

derup og Bodil Jensen fra Stauning. Stedet må tilsyneladende være sundt, i

hvert fald bliver de gamle her. 1880 finder vi således aftægtsmand Laurids

Madsen, 84 år. Jens P. Christensen, kaldet Lyager, døde 1920, 84 år gam

mel, og Bodil døde 1928, 87 år gammel. Børn: Jens Chr., havde en gård

i Faster, Anton, møder vi under Nørremark, Johanne Marie, gift med Mads

Vendelbo i Sædding, Chr., se nedenfor, Karen, gift med Mads Madsen,

Lundenæs.

 

Sønnen, Christen Jensen, kaldet Lyager, og hans kone Jørgenline Chri

stensen fra Alkjærsig, drev nu gården videre. Line døde 1949 og Christen

1959. Børn: Kristian, i Amerika, Bolette, gift med Knud Knudsen i Skjern,

Kirstine, se nedenfor, Anna Marie, se nedenfor.

 

Kirstine og Anna Marie Jensen har nu gården, som de ejer og driver

sammen.

 

Her bor Lone og Poul Bloch Pedersen. Børn: Maja Bloch Pedersen, Stinne Bloch Pedersen