Ledingvej 5

KONGSHOLM

 

MØLLEGÅRD: LEDINGVEJ 5

 

MØLLE: KONGSHOLMVEJ 1

 

Mølleren hed i 1787 Christen Nielsen og hans kone Mette Christensdatter.

En karl, Peder Olsen, kaldtes svigersøn og fæstemand, og datteren, Mariane

Christensdatter, kaldtes fæstemø.

 

1801 opførtes Peder Olsen som ejer af mølle med jord, Mariane var nu

hans kone, og der var flere børn.

 

I 1834 var Anders Lauridsen gårdmand og møller på stedet. Han var gift

med Ane Cathrine Jacobsdatter. De var her igen i 1845, men som aftægts-

folk.

 

Nu var det deres søn, Laurids Andersen, gift med Karen Poulsdatter fra

Sædding, der ejede møllen. Disse mødte vi sidste gang i 1870 som aftægts

folk. Børn: Ane Kathrine, gift med Niels Chr. Madsen Holm fra Stauning,

Poul, Anders, Laurids Chr., Ellede, Mette Marie.

 

Derefter kom Jens Sørensen og hans kone Karen hertil. De var begge fra

Lønborg.

 

De solgte til Peder Christian Christensen Sand. Han og hans kone, Mette

Kirstine Jespersdatter, var begge fra Stauning, hvor de havde haft en gård

i Halby. Da tyfusen hærgede slemt, så flere døde, solgte de og købte Kongs-

holm mølle og gård. Sygdommen fulgte imidlertid med, og da gården var

gammel, søgte Peder Chr. om tilladelse til at brænde den af; men dette

kunne ikke tillades. Han brød den så ned og byggede en ny længere oppe

på marken, men også her fulgte smitten med, og flere tjenestefolk døde.

Mette Kirstine døde 1873, men først da Peder Chr. var død, hørte smit-

ten op.

 

Sønnen, Chr. Pedersen Sand, overtog gården. Han var gift med Jacobine

Andrea Mikkelsen fra Brejning. De solgte i 1916, hvorpå de flyttede til

Skjern, og her døde Chr. P. Sand 1921. Andrea levede til 1931. Børn: (alle

hedder Pedersen Sand) Peder Chr., gift med Johanne Thygesen Nielsen fra

Ørupgaard i Rosmus sogn, ejede gården Skæruplund ved Vejle, 1939 rid-

der af Danebrog, Michael Andreas, gift med Barbara Kirstine Jørgensen fra

Bording, fabrikant i København, Mette Kirstine, gift med Andry Jensen

fra Skjern, malermester i Kibæk.

 

De nye folk på gården var Niels Nielsen, kaldet Vastrup, og Mette Kir-

stine Villadsen, begge fra Stauning. De flyttede i 1943 til Skjern, hvor

Mette Kirstine døde i 1946. Børn: Anna Vastrup, død 1941 i Kbhvn., Maja

Vastrup, syerske i Skjern, Mathilde Vastrup, køkkenchef i Kbhvn., Viller,

se nedenfor.

 

Viller Vastrup har nu gården. Han er gift med Agnes Nørremark. Børn:

Niels Aage og Anna Kirsten.

 

Vi har hørt, at gården blev flyttet bort fra møllen, og på møllen fandt vi

i 1880 Mikkel Nielsen som forpagter. Her var desuden en tjenestepige, Sara

Tang Pedersen, som stammede fra Kongsholm. Ti år senere var de gift med

hinanden. Ved siden af det almindelige møllen lavede Mikkel i mange år

benmel. Sara døde først. Mikkel levede til 1928, og derefter ophørte møllen.

 

En datter af dem var jordemoder i bl. a. Stauning. Hun hed Nielsine

Nielsen. En søn, Peder Chr. Nielsen, er død.

 

Bliver vandet ikke mere udnyttet til kraft på dette sted, så er det dog på

anden måde taget i brug, idet der er anlagt en række fiskedamme, og her

opførtes 1934 et hus, hvis første beboer var Peder Nielsen.

 

Derpå kom Ivan Skovgaard Pedersen. Hans kone, Anna Pedersen, var fra

Fasterholt. Foruden at være fiskeriejer havde Ivan et brunkulsleje, hvilket

medførte, at han blev kommunens største skatteyder.

 

Efter dem kom den nuværende fiskeriejer Niels Lyhne Jensen fra Hvam

og hans kone, Inger Christensen fra Bindeballe. Børn: Tove, Iver og Jens

Chr.

 

Kongesholm Møllegård, Ledingvej 5

 

Anker og Knud Årup,som kommer fra Bøgholt, havde gården sammen.

 

Fra 1971 er Knud Årup eneejer. Stald og lade renoveret i 1975, stuehuset i 1982. Jordarealet er udvidet gennem flere år, og der er tilkøbt en naboejendom.

 

Kongsholm Mølle - Kongsholmvej 1

 

Else Halkjær og Jens Christian Lyhne Jensen overtog dambruget efter Jens Christians forældre i midten af firserne. Børn: Allan og Lars.