Kirkepladsen

Dejbjergs by identitet ville kunne forstærkes ved etablering af centralt torv eller bycentrum. Dette kunne ske ved omdannelsen af parkeringspladsen foran missionshuset, hvor der i tidligere tider var en stald til brug for kirken. Det nye torv foreslås udført som en cirkulær plads med reference til bl.a. Dejbjerg vognen. Den cirkulære plads placeres således at den ligger henover vejen mellem missionshuset og kirken. Herved bliver pladsen meget nærværende når man passere dette, samtidig med at der skabe en form for trafikdæmpning.
For at definere og skabe et byrum ifm. torvet, foreslås det at missionshuset pudses og males hvidt således at det matcher kirkens fremtoning.
Torvet indrettes med parkeringspladser, opholdsmuligheder og mulighed for opsætning af f.eks. juletræ. Torvet tænkes udført i bl.a. granitbrosten, som evt. kan sammensættes med andre materialer.
I forbindelse med etablering af torvet ville det være naturligt at indtænke en fornyelse eller forskønnelse af parkeringsplads ved østsiden af kirken, således at dette areal indgår i helheden. Der kunne ifm. parkeringspladsen indrettes flere opholdsmuligheder, da der på stedet er en flot udsigt med syd.

 

Klik her for se eller downloade detalje beskrivelse