Lemvej 1

BÆKBOHØJ

LEMVEJ 1

 

Den første gård i Bækbo, når vi kommer med vej en fra Lem, er Bækbohøj.

 

I 1834 hed manden John Pedersen og konen Karen Madsdatter. 1845 var

John enkemand, og der var kun en søn, Poul Johnsen, hos ham.

 

Denne kaldtes 1860 Poul Andersen Johnsen. Han var da ejer af gården

og gift med Maren Pedersen fra Lem. Der var to børn, Ane Kathrine og

Peder John. En dag i 1870’erne var Poul kørende til Lem og holdt udenfor

møllen, da et lyn slog ned i denne. Poul blev også ramt og levede kun et

øjeblik, og inde i møllen lå møllersvenden og var død.

 

Datteren Ane Kathrine blev gift med Jesper Jensen (Smed) fra Rabjerg,

og de overtog gården. De havde to sønner, Jens Smed Jensen, se Vesterager,

og Poul Jensen, senere forandret til Poul Bækbo, præst, var nogle år på

Endelave og blev derefter sognepræst i Lønborg, hvor han døde 1934. Jesper

var medlem af sognerådet 1886—92. Han døde i 189?, og derefter blev Ane

Kathrine gift med Niels Madsen fra Stauning. De havde en datter, Jenny,

som blev gift og flyttede til Sjælland. Niels Madsen kom i sognerådet i 1910

som suppleant for Chr. Mikkelsen; han blev genvalgt 1913. I menigheds-

rådet var han 1915—34. Niels og Ane Kathrine solgte omkring 1935 gården

og flyttede til Lem. Hun døde 1942, han 1947.

 

Niels Chr. Nielsen, der købte gården, var her kun et par år, hvorpå han

solgte til Alfred Jepsen.

 

Denne rejste allerede efter et års forløb til Ølgod, og Bækbohøj over

toges af sine nuværende ejere, Peder Høj Lauridsen fra Aadum og Kirsten

Revstrup fra Lønborg. Peder var medlem af sognerådet 1953—62 og af

menighedsrådet 1953-61. Børn: Hans Jørgen, gift med Inger Marie Poul-

sen, gård på Fyn, Poul, gift med Jenny Clausen, forpagter på Foersomhoved,

Christen, gift med Kirsten Jensen, Gjerndrup, uddeler i Ulkebølkjær på

Als, Bodil, gift med Espen Brun, gård i Hejnsvig, Bjarne, veterinærstude-

rende i Kbhvn.

 

Her boede Kirsten og Peder Høj. Midt i 70erne solgte de husdyrene og jorden blev lejet ud.

 

1984 solgtes gården til “Linka”,Erling Jensen.

 

Kirsten og Peder Høj flyttede til kirkebyen,Skovagervej 10.