Nedlagt vogterhus

Vogterhuset i Vesterager (nr. 70).

 

Ledvogter Peder Nielsen og hans hustru Ane Marie Frederiksen boede

her i 1880 og 1890. Sidstnævnte år var der seks børn: Maren, Frederik, Niels

Peder, Jesper, Laura Marie og Jens Peder, og senere kom Julie, Anna, Val-

demar og Amalie til.

 

Maren blev gift med Jens Thomsen, Øster Lem. Frederik blev gift med

Sine Sørensen fra Stampen; de havde gården ,,Præstbro” i Aadum. Niels

Peder var tømrer. Jesper møder vi senere i Uglbjerg. Jens Peder dyrkede

gården ,,Hedevang” på Lem hede op. De øvrige har forladt sognet i en tid-

lig alder.

 

Omkring 1900 tog Peder Nielsen sin afsked fra statsbanerne og købte

ejendommen ,,Æ Bak” i Uglbjerg, og her døde han i 1913. Marie levede til

1941.

 

Af ledvogtere har der siden været: Morten Mortensen, Aakjær, Viktor

Nielsen, N. P. Andersen, Gunnar Pedersen og Ejvind Madsen.

 

(huset er væk nu)