Uglbjergvej 25

UGLBJERGVEJ 25

 

Vi fortsætter et lille stykke mod nord, og nu er der en ejendom på ven-

stre side af vejen. Huset har tidligere ligget inde på marken vest for mark

vej en.

 

I 1845 var Mads Pallesen og hans kone Inger Mortensdatter her. Mads

var fra Lem; han kaldtes i 1860 for murer, og ved samme tælling opførtes

6 børn: Kirsten, Mette Kirstine, Maren, Malene, Palle og Morten.

 

Næste ejer var Søren Graversen fra Hedegaard. Vi har allerede mødt ham

og Bodil Kathrine Mortensen som indsiddere på den sidst besøgte e endom.

Ved køb af jord fra en gård i Vesterager udvIdedes ejendommen, men i

1891 døde Søren Graversen, hvorefter Bodil Kathrine solgte og flyttede til

et hus på Hedegaards mark, hvor vi senere møder hende.

 

Nu kom Mads Chr. Jensen hertil. Hans første kone døde, og derefter

blev han gift med Vilhelmine Pedersen. Mads Chr. døde i 1910, Vilhelmine

I 1939. Deres børn Jens Marius Jensen, vogmandsforretning i Skjern,

Jacob Agerbo Jensen, vognmandsforretning i Skjern, Kirstine Jensen, g. m.

gdr. Johs. øllgaard i Strellev.

 

I 1932 kom Søren Ertbølle til stedet; vi vil senere møde ham og hans

familie i Lille Hedegaard.

Han solgte ejendommen i 1937 til Peder Lunde, født i Sdr. Omme. Hans

kone Laura Dideriksen er fra Kongsholm. De solgte i 1948 til Chr. Peder

sen og flyttede til Borris. Børn: Erik Lunde, læser til præst, Kirsten Lunde,

sygeplejerske, Svend Lunde.

 

Chr. Pedersen solgte i 1954 til Johs. Futtrup Horsager, han og hans kone

Elin Damgaard er begge fra Mors, og de bor stadig på ejendommen. Deres

børn: Leif, Peder og Ole.

 

Her bor Elin og Johannes Horsager.

 

JIMMI HANSEN