Uglbjergvej 23

UGLBJERVEJ 23

 

Så går det igen fremad med den vej, vi kom med hertil, og vi finder

straks et nyt sted, vi må besøge.

 

 Manden her var i sin tid en ugift daglejer, Jens Jensen, og han havde en

tjenestepige, Bodil Marie Jensen. Det gik — som de fleste vel har tænkt sig

— sådan, at de blev gift. Efter en ti tolv år var der 6 børn: Margrethe, Kir-

sten, Jensine, Jens, Severine og Laust.

Jens Jensen døde, og da vi nogle år efter — i 1880 — atter ser ind, er Bodil

Marie gift igen. Manden hedder Boje Bækbo; han er daglejer, 30 år gam-

mel — Bodil Marie er 48.

 

I 1890 står Bodil Marie som husejer, men siden bliver ejendommen over

taget af datteren Jensine. Hun var kendt under navnet Sine Bojsen og blev

som kogekone brugt i flere sogne.

 

Sine Bojsens datter Bodil Marie blev gift med murer Søren Sørensen. De

overtog ejendommen, men solgte i 1931 og flyttede sammen med Sine til

Skjern.

 

Nu kom der forskellige ejere: Ejner Masfrup, E. Rasmussen, Johannes

Villadsen og Jensine Borbjerg.

 

Den nuværenede ejer Ernst Villiam Larsen kom i 1950. Han er fra Borris,

og konen Sine Juul er fra Stakroge. Deres børn: Anne Marie, Niels Juul,

Thora og Lene.

 Ernst Larsen boede her til sin død i 1985

Indkommet data fra Thora Juul Larsen d. 3-2-2014

Siden 1985 har Aksel Ladekjær Mikkelsen fra nabogården haft jordlejen på Ulgbjergvej 23.

I 1989 overtog Thora Juul Larsen og Niels Juul Larsen ejendommen, som efter Ernst Larsens død i 1985 havde haft forskellige lejere.
I 1990 flyttede Lisa Hansen og Børge Krogsgaard Nielsen ind på ejendommen. I 2013 døde Børge Krogsgaard Nielsen, hvorefter Lisa Hansen bor på ejendommen i dag.