Uglbjergvej 14

UGLBJERGVEJ 14

Kommer vi nu med den asfalterede vej fra Dejbjerg til Lem, er den før-

ste beboelse, som vi møder i Uglbjerg, et hus på vejens højre side. Det er af

nyere dato, og her bor Marius Graversgaard og hans kone Nanna, der er

født Nørregaard; hun er fra Rabjerg. Marius er født i Sdr. Lem. H~n er vej

mand, hjemmeslagter og biavler. I Dejbjerg Husflidsforening har han som

bestyrelsesformand udført et stort stykke arbejde, og han har tilvirket møb-

ler en masse. I mange år har han været lærer ved denne gren af foreningens

arbejde.

 

Fra hjemmet kommer seks børn, der alle er gift: Anna Krista, Hee, Elna

Marie, København, Jens Nørgaard, Padborg, Solvej Johanne, Tønder, Edith

Irene, Herning, Kaj Erling, Australien.

 

(På dette sted har der før været et hus. Det blev opført af Niels Nielsen

Nybo, efter at han var flyttet fra Rabjerg. Huset var primitivt og forsvandt,

da Nybo var død).

 

JAN HVOLBÆK