Rabjergvej 2

RABJERGVEJ 2

 

Lidt fremad på samme side af vejen har vi en ejendom, hvis bygninger

før lå oppe på bakken bagved husets nuværende beliggenhed. Efter sigende

var der atten trappetrin fra vejen op til huset, hvorfor det gik under navnet

,,æ bak” eller ,,atten trapper”.

Her boede i første halvdel af forrige århundrede Mads Hansen og hans

kone Mette Jensdatter. Der nævnes 8 børn: Kirsten, Jens Chr., Hans, Abelo-

ne, Jacob, Stine, Thomas Peder og Karen.

 

Sønnen Jacob Madsen og hans kone Marie Nielsen er opført som ejere i

1860. 1870 opføres deres børn, alle med efternavnet Jacobsen, således:

Karen, Mads, Mette, Niels og Jens. I 1890 var Jacob Madsen og hans kone

stadig på ejendommen.

 

En mand ved navn Jens Chr. Vendelbo siges at have haft ejendommen,

og omkring år 1900 har han solgt den til Peder Nielsen, Vesterager. (Om

denne og hans familie se under Vesterager). Efter P. Nielsens død hjalp

sønnen Jesper Nielsen moderen med bedriften, indtil han selv overtog ste

det og giftede sig med Jenny Korsholm. Jesper har ved siden af landbruget

arbejdet meget med malerfaget. Jesper og Jenny bor nu i Ringkøbing, og

der bor også sønnen Leif,som er uddannet mekaniker.

 

Ejendommens jord er nu udskiftet og bygningerne solgt til en mand i

Lem, og nu bor der ingen mere på dette sted.