Lille Skinbjergvej 2

LILLE SKINDBJERG

LILLE SKINDBJERGVEJ 2

 

På Lille Skindbjerg var i 1787 Jens Pedersen med kone, Kirsten (Torsdat

ter), samt Jens Jensen, hendes søn af første ægteskab.

1801 havde sidstnævnte gården, medens hans moder ,,nød ophold hos

sønnen”.

 

I 1834 ejedes gården af Boile Thomsen og hans kone, Kirsten Mortensdatter.

Der var tre børn: Mariane, Morten og Kirsten.

Thue Bentsen fra Stauning blev opført som ej er i 1845. Sammen med

en tjenestepige var han ene på gården.

 

Ved et besøg på gården i 1860 finder man atter nye navne, idet gård

manden nu er Ole Christen Pedersen fra Holmsland, og konen er Mariane

Nielsdatter fra Hee. Børn: Peder og Niels Olesen.

 

Derefter finder vi ved tællingerne i 1870—80 og —90 Jeppe Christensen

fra Borris og Ane Pedersen fra Hjortiund. Omkring århundredskiftet afstår

de gården og bygger et nyt hjem på en del af marken øst for gården, og

der møder vi dem senere. Deres børn: Christen, døde som ung, Ane Ka-

thrine, gift med Ingvard Christensen i Bøvling, Ane Kirstine, død som ung,

Petrea, se nedenfor.

 

Som ovenfor omtalt skiftede gården ejer omkring år 1900. Den overtoges

da af Jens Grimstrup fra GI. Dejbjerg og datteren på stedet, Petrea Chri

stensen. De levede her til 1919, da de flyttede til Laven ved Silkeborg. Børn:

Kristian, Peder, Aage og Jeppe.

 

Henrik Keseler, som nu kom til Lille Skindbjerg, var fra Brejning, og

hans kone Kirstine Degnbol var fra Uglbjerg. Henrik var fra 1945 til —53

medlem af menighedsrådet og var i mange år formand for transformatorforeningen

 

I 1960 afstod Henrik og Kirstine gården, hvorpä de flyttede til

Skjern. Deres børn: Birthe Marie, sygemedhjælper, Bispebjerg hospital, Karl,

se under Vognbjerg, Irene, g. m. Germand Thisted, Torsager savværk ved

Viborg, Eigild, g. m. Kirstine Sandegaard, Flylder, Storgaard — Herborg,

Gunhardt, se nedenfor, Ella, socialrådgiver, g. m. el.-ing. K. 0. Jensen,

Hvidovre, Inga, lægesekretær, g. m. Søren Hald, Esbjerg, Anna Lise, g. m.

el.-mekaniker N. Brydegaard, Fole ved Rønde, Ninna, boghold. v. A. P.

Møllers sukkerplant., Tanzania.

 

Gunhardt Keseler fik gården efter forældrene. Han er gift med Inger

Nielsen fra Vejen. Børn: Jørn Henrik og Birger.

 

Her bor Inger og Gunhardt Keseler.Børn:Jørgen Henrik og Birger.

Inger og Gunhardt har bygget gården om fra 1960-87, og de har købt jord til i 1972 og 1990