Dejbjergvej 18

OVER SKINDBJERG

DEJBJERGVEJ 18

 

Jorden hertil er købt fra St. Skindbjerg, og gården er opført i 1932 af Hans

Keseler fra Brejning. Han blev gift med Dagmar Pahus fra Fole ved Gram.

11945 solgte de gården og flyttede til Vester Lindet. Børn: Eva, Vagn Otto,

Ejvind og Birgit.

 

Den nuværende ejer, der altså kom hertil 1945, er Albert Kirk fra Ve-

sterager. Han og hans kone, Dagny Nielsen fra Leding, boede før på Nytoft,

så det var ikke noget stort ,,flyt”, de foretog. Børn: Kirsten og Henning.

 

Her boede Dagny og Albert Kirk fra 1945

I 1970 blev kreaturerne sat ud. 1975 blev der bygget maskinhus. I 1987 blev svinene sat ud, og jorden blev forpagtet ud til Svend Erik Årup.

 

I 1997 blev der solgt 20ha.jord til Svend Erik Årup

 

I 1998 blev bygningerne og nogle få tdr. jord solgt til Hans Andreas Nielsen og Jonna Kristensen. Dagny og Albert flyttede til Kirkebyen

 

Jonna stammer fra Ansager, hun er pædagog, og har arbejde i Boris. Hans er fra Bølling og arbejder i industrien, for tiden på Vetsas. De er begge glade for, at arbejde i en overskuelig afstand fra deres hjem. Børn: Mikkel Nielsen, Magnus Nielsen.