Vesteragervej 8

BÆKKEGAARD / (ØSTRE) NØRRESANDERGAARD

VESTERAGERVEJ 8

 

På den anden af gårdene, den, der lå for østen, skiftede beboerne hurtigt.

Den første kendte ejer hed Jens Pedersen, konen Karen Pedersdatter. De

næste på gården var Niels Christensen og Maren Lauridsdatter. Derefter

kom Jeppe Andersen, født i Velling, og Johanne Andersdatter, født i Stau-

ning; på gården var der da også en tjenestepige.

 

I 1860 hed ejeren Villads Sørensen. Han var kommet hertil fra Stauning,

mens konen, Mette Marie Nielsen, var født i Gl. Sogn. Der var to børn,

Søren og Ane Kirstine Villadsen, begge født i Stauning, henholdsvis 32 og

26 år, og om dem står, at ,,de tjener faderen”.

 

Tyve år efter står ovennævnte Ane Kirstine Villadsen samt hendes mand,

Niels Kristensen fra Lem, som ejere. De har da to børn: Niels Marius og

Ane Marie.

 

Kommet frem til 1890 finder vi atter nye folk, idet Bendix Andreas Heide

Baden fra Kjærgaard har byttet gård med Chr. Pedersen, der da boede her.

Baden havde med sig tre børn, Ane Marie, 12 år, og tvillingerne Chr. Peder

og Jacob, der var 10 år. Moderen må formodes at være død.

 

Omkring 1899 kom Chr. Knudsen til stedet, mens Baden flyttede til Stau-

ning, hvor han endte sine dage i et lille hus ved præstegården. Knud Chr.

Christensen, eller som han altid blev kaldt Chr. Knudsen og Sine havde to

døtre, Maren og Karen; de blev begge gift og flyttede bort fra sognet.

 

I 1935 solgte Chr. Knudsen gården til Anders Lauridsen fra Lyager og

flyttede til Lem, hvor både han og Sine siden er døde. Anders Lauridsen,

der stadig bor på gården, er gift med Anna Nørremark. Ægteparret har tre

børn: Anker, Elisabeth og Kirsten.

 

Anna og Anders Lauridsen solgte i 1983 til Anni og Bjarne Stampe.

 

Anni er fra Lem og Bjarne fra Rinkjøbingvej. De har børnene :Nina Stampe og Martin Kamp Stampe

 

De driver gården med fedekvæg og planteavl.De har bygget ny lade i1989.

 

De arbejder begge ved siden af.