Sandagervej 2

SKOVGÅRD

SANDAGERVEJ 2

 

På ejendommen ved siden af boede en aftægtskone og enke, Karen Tho-

masdatter, og endvidere Stephan Christensen, daglejer og indsidder, og

hans kone, Johanne Andreasdatter. Der var tre børn: Karen Madsen, 12 år,

Christen Stephansen, 8 år, og Mette Stephansen, 4 år.

 

Ved besøg på stedet i 1860 finder vi Chr. Astrup Sørensen (Kræ Astrup),

husmand og murermester, født i Velling, og konen, Inger Christensdatter,

født samme sted. Der er en lille pige på et år, Maren Christensen.

 

Vi går 30 år frem til 1890 og ser, at Inger og Chr. Astrup stadig er her,

ligeså Maren, og denne gang desuden sønnen, Christen Sørensen Christen

sen (Christen Astrup), 25 år og murer. (En anden søn kom til Østerby i

Stauning, hvor han drev en mindre ejendom ved siden af murerhåndværket.

Hans navn var Søren Astrup). Inger Astrup døde i 1913 og Chr. Astrup i

1916.

 

Deres søn Christen Astrup kom i 1908 hjem og fik ejendommen, efter at

han havde solgt Lille Kjærgaard. Hans kone var Kirstine Holgersen fra

Ringkøbing. Han udvidede og byggede en helt ny gård op. Her havde par

ret den tunge oplevelse, at deres ældste søn, Søren, i 1915 mistede livet, ved

at en aksel fra motoren tog ham. I 1922 solgtes gården til ,,Jens P. Chri-

sten”, og vi vil senere støde på Christen Astrup og kone under Kirkebyen.

Deres børn: Søren Nikolaj, død 1915, Ingvard Chr., se under Kirkebyen,

Julius Holger, se under Kirkebyen, Johs. Fjord, se under Margrethelund,

Ricart, se under Kirkebyen, Johanne, se under Tanning.

 

Jens P. Christen døde 1923 og Karen 1936. Det blev plejedatteren, Ellen,

gift med Chr. Nielsen fra Leding, der nu boede på gården, som efter sam-

menlægningen af de to brug omfattede et temmelig stort areal. Der var fire

børn: Karen, Anna Gudrun, Ester og Svend.

 

I 1945 flyttede Chr. Nielsen til Bølling. De nye ejere, Peder Lillelund og

hans kone Margrethe, kom fra Møborg. De flyttede i 1952 til Kirkebyen,

hvor vi siden møder dem.

 

Den ny og nuværende ejer af gården, Jens Gadegaard Frandsen, er fra

Nr. Nissum, og hans kone Ruth er fra Fyn. Jens blev i henholdsvis 1958 og

1961 medlem af sognerådet og menighedsrådet. Der er fire børn: Anders,

Benta, Ulla og Per.

 

Her boede Rutt og Jens Frandsen, som havde børnene: Anders Benta Ulla Per og Christian.

Ruth og Jens Frandsen solgte gården og flyttede til Skjern.

 

Den nye ejer varVilly Osmudsen Dejbjergvej 23. han beholdt jorden,men solgte bygningerne til Karin Smidt Jensen og Steen Rørdam Jensen. De har børnene: Nikolaj,             Tobias Rørbæk Jensen.