Sandagervej 1

SANDAGERGAARD

SANGAGERVEJ 1

 

Den første ejer af Sandagergaard, vi kender, er Laust Jensen, som omtales i

1801. Han er da 67 år, gift anden gang, og hans kone, Ane Catrine Nielsdatter,

er 35 år. De har to døtre, Johanne og Zidsel Laustdatter på 4 og 2 år.

I ,,Sognecommissionen for de fattiges Forsørgelse”s protokol for 1803 finder

vi en Laurids Sandager blandt de af sognet valgte mænd; denne kan kun

være den i Sandagergaard nævnte Laust Jensen.

 

Ved at besøge gården igen i 1834 ser vi, at Sidsel Lauridsdatter (bemærk

den mere moderne stavemåde) nu er gift med Ole Christensen og kone på

gården. De havde tre børn, Kirsten Olesdatter og Christen og Laurids Ole-

sen. Christens skæbne er ukendt; Laurids blev gift og levede på en gård i

Knudgaard i Stauning; Kirsten blev gift med Jens Jensen fra Gammelgaard

og kom også til at bo i Knudgaard.

 

Kort efter 1834 dør Sidsel, og Ole gifter sig igen — denne gang med Ane

Marie Marcusdatter. I dette ægteskab var der to børn, Marcus og Sidsel Ole-

sen Om Marcus vides intet, men Sidsel blev gift med Jens Jensen Smed i

Rabjerg.

 

Da Ole derefter ender sine dage, gifter Ane Marie sig med Poul Andersen

fra Gammelgaard. Poul og Ane Marie fik to børn, tvillingbrødrene Anders

og Ole Poulsen. Anders kom til Nr. Bork at bo, mens Ole fik gården efter

faderen.

 

Der var altså hele tre kuld børn i hjemmet, og ved folketællingen i 1845

ser nu stillingen sådan ud:

 

Poul Andersen 31 Aar Gaardmand og Sogneforstander

Ane Marie Marcusdatter 47 Aar hans Kone

 

Oles og Sidsels Børn:

Kirsten Olesdatter 17 Aar i

Christen Olesen 15 Aar

Laurids Olesen 12 Aar

 

Oles og Ane Maries børn:

Marcus Olesen 7 Aar

Sidsel Olesen 6 Aar

 

Pouls og Ane Maries børn:

Ole Poulsen 2 Aar

Anders Poulsen 2 Aar

 

Ane Marie Marcusdatter dør 1872 og Poul Sandager (Andersen) 1881.

 

Efter at Ole Poulsen har overtaget gården, gifter han sig med Ane Kir-

stine Lauridsen, født her i sognet. Der var tre børn. Poul Sandager Poulsen

har i mange år praktiseret som læge i Herning. Datteren Marie blev gift

med pastor Jeppesen fra Skjern. De har været flere steder som præstefolk

og bor nu i Løsning. Den yngste, Laurids Sandager, fik gården.

Ole Poulsen var i sognerådet 1886—92. Han døde 1925 og Ane Kirstine

1926.

 

Sønnen, Laurids Sandager, som altså nu fik gården, interesserede sig

stærkt for hesteavl og deltog i indkøb af hingste til hesteavlsforeningen,

ligesom han fulgte skuer og kåringer over store dele af Jylland. Han var i

sognerådet 1933—44 og i menighedsrådet 1938—45. Laurids nåede at holde

25 års jubilæum som sognefoged, idet han havde hvervet fra 1936 til sin

død 1961.

 

I 1954 nedbrændte gården, og efter at den i nogle år havde ligget i

ruiner, fik han den opført på ny, men kom ikke til at bo der lang tid. Lau-

rids Sandager blev ikke gift. I cirka 30 år var Kirstine Jensen husholderske

for ham.

 

Efter Laurids Sandagers død blev gården solgt til Jens Bjerregaard fra

Stauning. Han er gift med Kirsten Frost fra København, og de bor frem

deles på Sandagergaard.

 

I 1962 Jens Bjerregård fra Stauning Sandagergård. Han er gift med Kirsten Frost fra København. Kirsten er jurist og er ansat ved Ringkjøbing Amt. Det var ikke almindeligt dengang, at en bondekone havde arbejde uden for hejmmet, men det har Kirsten haft alle Årene. Jens driver gården med planteavl. Børn: Mogens og Hanne.

 

Sommeren 2000 flyttede Kirsten og Jens Bjerregård til Ringkøbing. Gården købte naboen, Frederik Nielsen Vesteragervej 12.Han beholdt jorden, men solgte bygninger, samt et par tdl.jord til. Gerda og Benny Berg Simonsen fra Lemvej. Børn:Kristina, Frederik og Mathias Berg Simonsen