Ringkøbingvej 54

RINGKØBINGVEJ 54  

 

Lidt længere mod syd er der endnu en ejendom fra nyere tid. Det var

lærer Bækgaards svigerfader, Mads Chr. Sørensen fra Assing, der opførte

en mindre ejendom på jord fra Rabjerg kro omkring 1910. Imidlertid var

det ikke mange år, Mads Chr. og konen, Mette Kathrine Lustrup fra Skar-

rild, boede her. De flyttede til Rabjerg skole, hvor Mette Kathrine døde i

1928; Mads Chr. levede til 1938.

 

I deres sted rykkede Anders Christensen, kaldet Homann, nu ind på ej endommen.

Han var fra Sorte kro, og konen, Sofia Pedersen, var fra Rabjerg.

De havde før boet i Dejbjerg missionshus. Anders arbejdede på Alkjærsig

teglværk, så længe helbredet tillod det; han døde 1946. Sofia drev ejendom

men videre ved sønnernes hjælp, indtil hun i 1961 afstod den og flyttede

til Skjern. Der var otte børn: Marie, var i Kbhvn., forulykkede ved et bilsammenstød

på vej til broderens begravelse, Kristiane, er i Tommerup, Jen-

ny, er i Kbhvn., Vilhelm, død i 1961, Svend Aage, er i Thorsted, Kristian

Homann, er i Skjern, Elna, død i 1957, Johannes Meinert, har ejendommen.

 

Johannes, der som ovenfor anført nu har ejendommen, er gift med Lis

Harriet Sørensen fra Hemmet. Børn: Tove, Birgit og Jette.

 

Her bor Lis og Johannes Christensen, og det har de gjort siden 1961De har seks piger: Tove, Birgit, Jette, Inge Else og Eva. Johannes har været kreaturhandler, og Lis har været i hjemmeplejen i en del år, så de er begge kendt af mange.

 

Efter Johannes`s død flyttede Lis  til Skjern. Datteren Inge og Kargo Christensen, samt tvillingerne Jannik og Caroline overtog stedet.