Ringkøbingvej 50

RINGKØBNGVEJ 50

 

Vi er kommet til den sydligste ejendom i Rabjerg. Den ligger lige øst for

landevejen. Muligvis boede her i 1870 en mand, Chr. Jensen, og hans kone,

Ane. (Vil nogen hævde, at det ikke passer, vil vi ikke insistere på det).

Derimod er det afgjort, at manden i 1880 hed Niels Jensen. Han var

bager og var fra Borbjerg, mens hans kone, Ane Marie Sørensen, var fra

Skjern. De havde fem børn.

 

Den næste ejer var Morten Pedersen, kaldet Bjerg, fra Gammelgaard.

Konen, Kirsten Marie Jensen, kom fra Lem. Morten døde 1910. Kirsten

Marie blev senere gift med Jens Tanning, se under Bækbo. Der var syv børn:

(alle Pedersen) Peder Villum, se nedenfor, Maren Elisabeth, gift med

Frands Frandsen, murer, Jens, se senere under Rabjerg, Kristen, død som

ung, Sofie, omtalt to ejendomme tilbage, Marie, død som ung, Viggo, se

under GI. Dejbjerg.

 

Den ældste søn, Peder Vilium Pedersen, havde nu ejendommen. Han var

gift med Birgitte Larsen. Bygningerne brændte, og efter at have genopført

dem solgte de og flyttede til Skjern.

 

I 1926 kom så Anton Andersen fra Hemmet og Ane Eskesen fra Aadum.

De var her til 1961 og er nu i Lem. Børn: Eivind, er i Herning, Emma, er

i Ulfborg, Gerda, død 1955, Hans, se nedenfor.

 

Hans Andersen, gift med Marie Nyborg fra Herning, overtog ejendom-

men efter forældrene. Børn: Gerda og Finn.

 

Marie ( Mie) og Hans Andersen. Mie har i mange år været hjemmehjælper, og Hans har arbejdet ved NATO depotet.