Rabjergvej 6

(SMEDEGAARD)

RABJERGVEJ 6

 

Vi går over syd for vejen og kommer først til slægten Smeds gård.

I 1787 var her Gravers Eskesen og Maren Jespersdatter og deres datter,

Ane Graversdatter.

 

1801 hed manden Jens Jensen. Han var gårdmand og smed og gift med

ovennævnte Ane Graversdatter. De havde en søn, der ligeledes hed Jens

Jensen. I 1834 var Jens Jensen stadig gårdejer og smed, og nu tillige enke

mand. Sønnen med samme navn var hjemme og gift med Maren Mortensdatter.

 

De havde tre børn.

Herpå fik Jens Jensen (den anden) gården, og han og Maren havde den

også i —60, men i —70 så vi dem for sidste gang; de var da aftægtsfolk. Børn:

Ane, gift med Jens Chr. Bak, Jens, se nedenfor, Maren, Morten, gift, Ref-

strup i Lem, Søren, gift, Refstrup i Lem, Christen, har vi mødt her i Rabjerg,

Jesper, har vi mødt i Bækbo, Anders, var i hjemmet.

 

Omkring 1862 kom den tredie Jens Jensen til at eje gården. (For ikke

at fare helt vild i denne Jens Jensen-jungle vil vi om ham bruge hans ken-

dingsnavn ,,gl. Jens Smed”). Han blev gift med Sidsel Olesen fra Sand

agergaard. 1871 valgtes han ind i sognerådet, og i 1874 genvalgtes han. I

året 1889 hærgede den frygtede tyfus. På en gård lå alle voksne syge, og

samme sted var der tre børn, de to af dem kun tre måneder gamle. Tanken

om dem lå tungt på Sidsel Smed, og selv om hun havde mand og børn, der

kunne udsættes for smitten, kom hun en dag til vinduet i sovekammeret,

hvor de syge var, og forlangte at få det ene af børnene med sig. Dette kom

nøgent ud af vinduet, og Sidsel svøbte det medbragte tæppe om det og løb

ad Rabjerg til. Det er den slags, der får en til at tænke på sangens ord om

,,fromme, stærke kvinder”! I 1914 døde ,,gl. Jens Smed”, og Sidsel døde

1918. Børn: Maren, gift med Anders Vig, her i Rabjerg, Sidsel Marie, lærer

inde, død 1892, Ane Marie, gift, sypige, boede i et hus øst for Lem, Oline,

gift med Henrik Vesterhede, i Lem, Jensine, gift, på Mors, Jens, se neden

for, Poul ingeniør, boede i København.

 

Jens, som overtog fødegården, hed nu ikke Jensen, men ifølge bevilling

Smed. Han blev gift med Ane Plauborg, datter af lærer Plauborg. Han tog

aktivt del i, hvad der rørte sig af foreningsliv af forskellig art, og en god

forstand sammen med gode personlige egenskaber bragte ham frem i første

række. Fra 1915 var han sognefoged. 1917 valgtes han første gang ind i

sognerådet, og her var han til 1929, de sidste otte år som formand. I over

tyve år var han formand for sygekassen, og han havde endnu flere hverv. I

1934 blev han medlem af menighedsrådet, men året efter døde han. Ane

levede til 1950. Børn: Else, er i Odense, har i mange år haft pensionat, Sid-

sel, se Nisgaard, Kirsten, har vi mødt i Rabjerg, Plauborg, se nedenfor.

 

Nu ejer Plauborg Smed slægtsgården. Han er gift med Bodil Ingrid Andbæk

fra Tarm, datter af Jens Andbæk, se forrige gård. Børn: Anna Marie

og Bodil.

 

Ingrid og Plauborg Smed boede her til 1997. I lighed med så mange andre gårdmænd,havde de i 70erne solgt husdyrene,og efterhånden lejet jorden ud.I 1984 blev stuehuset bygget op efter brand. De solgte gården i 1997 til Hans Jørgen Lauridsen Rabjergvej 2.De flyttede til Skovagervej 5 i kirkebyen.

 

Hans Jørgen solgte foråret 1998 begge ejendommene til hans faster Anna Grehte og Helge Larsen, St. Skindbjerg

Senere samme år solgte Helge Larsen bygningerne og nogle få tdr. til Jesper Borg Kjær og Rita Nørgård Kjær.Børn: Troels Kjær,Andreas

 

Familien kommer fra Bedsted i Thy, men Jespers arbejde på Vestas trak dem til egnen. Rita arbejder i sundhedssektoren