Bundsbækvej 4

LETAGERGAARD

SKOVFOGEDGÅRDEN

BUNDSBÆKVEJ 4

 

Manden her hedder i 1787 Lars Larsen. Han er ugift; forældrene er hos

ham, og hans søster, Mette, er også på gården.

I 1801 finder vi Laust Laustsen som gårdmand og hans tredie kone, Else

Poulsdatter. Der er en datter, Maren Laustdatter, af første ægteskab, samt

en søn, Laust, og to tvillingsøstre, Kirstine og Else Johanne, af andet ægte-

skab.

 

1834 hedder manden Mikkel Povelsen og konen Else Johanne Lauridsdatter

(se ovenfor). Sidste gang vi hilser på de to er i 1845. Børn: Kirsten

Margrethe, Ane Kathrine, boede i et fæstehus, ugift, Laurids, Poul, se ne

denfor, Else Marie, gift med Niels Poulsen, boet flere steder i Dejbjerg,

Maren.

 

Sønnen Poul får nu gården. I 1860 er han ugift, og søsteren Ane Kathrine

er husholderske for ham. Desuden er der en ung pige, Oline Hansen, på

18 år. Ti år senere er Poul gift med Oline, og de er på gården, til den 1905

sælges til Hedeselskabet. Poul døde i GI. Dejbjerg 1904. Oline døde i

Finderup 1929. Børn: Else Johanne, gift, boede i Holsted, Hansine, gift

med Martin Nielsen, Brejning, Inger Marie, gift med Boile Christensen,

Finderup, Andrea Emilie, gift med Jens P. Pedersen, GI. Dejbjerg, Laura,

gift med Jens Mortensen, Finderup, Maren, gift med missionær Laurids

Nielsen, Hanning, Othea, gift med Knud Larsen, Finderup, præst i U.S.A.,

Agathe, missionær i Indien.

 

Efter at Hedeselskabet havde overtaget ejendommen, byggedes der en ny

bolig, som forstkandidat Emil Bloch tog i besiddelse. Han var her til om

kring 1950, og i den lange tid er det meste af skoven tilplantet, en del deraf

to gange. Bloch blev før sin død udnævnt til ridder af Dannebrog. Han tog

efter tiden i Dejbjerg ophold i Nr. Vosborg, hvor han siden er død.

 

Det blev skovfoged Poul Westergaard, der derpå kom hertil, og han er

stadig i Letager; men nu er gården ikke mere omgivet af hede med lyng og

atter lyng som forhen. Nu bliver den næsten borte i have, anlæg og skov.

Westergaard er gift med Aase Paarup. Børn: Erik, Bodil og Karen.

 

Letagergård ejes af Hedeselskabet. Den benyttes som bolig for skovfogeden.

Efter skovfoged Vestergård kom Niels Christian Richard Moses, gift med Inger Thandrup

 

De kom i 1983 fra Djursland Plantage til Dejbjerg Plantage. De har to børn: