Gribsvej 2

LILLE KJÆRGAARD

GRIBSVEJ 2

 

Ejendommen af ovennævnte navn lå øst for jernbanen, ikke langt fra Kjær

gaard vogterhus (nr. 69).

Den første ejer, som kendes, er Jens Christensen. Han kaldes (1789)

bonde og husmand. Konen hed Ane Nielsdatter, der var en søn, Niels

Jensen.

 

Samme familie bor på ejendommen i 1801. Mand og kone er nu 70 og

7.1 år gamle. Sønnen Niels er 27 og ugift, og om ham står, at han ,,gaar om

i Sognet og faar Føden”. Der er denne gang også en dreng på seks år, Jens

Christensen, benævnt sønnesøn.

 

Vi træffer i 1834 en ny ejer, Christen Nielsen. Konen hedder Margrethe

Christensdatter, og der er seks børn i hjemmet. 1845 bor Christen her stadig,

nu 67 år gammel og enkemand; der er tre af børnene hjemme hos ham.

 

I 1860 finder vi en ny familie: Peder Christensen, 50 år, f. i ølstrup,

Ane Else Jacobsdatter, 52 år, hans kone, f. i Bølling, og Jacob Pedersen, 7

år, deres søn. Det viser sig desuden, at Christen Nielsen, der nu er 82 år,

stadig bor på ejendommen, han kaldes aftægtsmand. Videre findes Bodil

Kirsten Hansdatter, 75 år, f. i Sædding, aftægtsmandens kone.

 

Ved tællingen 1880 står Jacob Pedersen som husfader. Hans kone, Else

Marie Jensen, er fra Lønborg. Der er to sønner, Jens Peder og Anton. Husfaderens

forældre er stadig på ejendommen.

 

Ejeren i 1890 hedder Ole Peder Eskildsen. Hans kone, Else Mortensen,

er født i Bølling, og der er to børn, Kristiane og Karen Martine Eskildsen.

Ole Eskildsen solgte få år senere ejendommen til N. Chr. Nielsen, som

lagde jorden ind under sin gård og lejede huset ud til enken, Ellen Marie

Pedersen. Under første verdenskrig antændte toget huset, der nedbrændte.

Ellen Marie flyttede til Lem, og dermed var Lille Kjærgaard ikke mere.

 

***

 

Efter at Chr. Astrups nye gård i Sandager var brændt 1901, byggede han

en ny vest for banen. Denne solgte han vistnok i 1908 til Mads Christian

Madsen Nygaard fra Stauning. Denne var gift med Ane Dorthea Jørgensen

fra Lønborg. Da Lille Kjærgaard var forsvundet, gik navnet over på her

værende ejendom, som nu går under navnet Lille Kjærgaard. Her opnåede

Ane og Mads Chr. Nygaard at holde guldbryllup. Mads. Chr. døde i 1959,

Ane i 1960. Deres børn: Karoline Marie, g. m. Niels Nielsen, gdm. i Stau

ning, Niels Marius, ejer af hjemmet sammen med Svend, Mary Magdalene,

g. m. A. P. Chr. Pedersen, Egvad, Harry, g. m. Anna Krogsgaard, Velling,

Aksel, g. m. A. Marg. Nielsen, Tarm, Svend, medejer af hjemmet.