Nr. Vognbjergvej 1

 NR. VOGNBJERGVEJ 1

 

Efter denne afstikker fortsætter vi med amtsvejen nordpå, og hvor vejen

går fra mod Vognbjerg ligger en gård vest for vejen.

 

Det var i 1905, at Gregers Jensen fra Skjern opførte denne gård på ny

opdyrket hede. Hans kone, Katrine Hansen, var fra Hee. De solgte 1912

og flyttede til Stakroge. Børn: Anne, Hans Peder Ammitzbøll, gift med

Mathilde Andersen fra Nysted, Hans, Marie, Janus, Sofia, gift med Peder

Horskjær i Skjern.

 

Derefter kom Mikkel Vognbjerg her fra sognet og hans kone, Maren

Nielsen, fra Hobro. De flyttede 1956 til Skjern, og her er Mikkel senere

død. Børn: Henry, gift med Kristiane Jensen fra Bækmarksbro, havde en

gård i Stauning, er nu i Skjern, Anna Marie, er hos moderen i Skjern, Jo

hannes, gift med Karen Kjær, har gården Nykjær i Skjern.

 

Så fulgte de nuværende ejere, Hans Herluf Thygesen fra Skjern og Gerda

Jensen fra Solsøhede. Han valgtes i 1961 ind i menighedsrådet. Børn:

Anders, Mariane og Karsten.

 

Gerda og Herluf Thygesen boede her til 1990,hvor de flyttede til Skjern.

 

Gården blev købt af en hollænder, Op De Haar. På den tid kom en del hollændere til Danmark, og købte kvæggårde med mælkekvota på. Op De Haar købte samtidig Ringkøbingvej 25. Med sig fra Holland havde to unge landbrugsmedhjælpere. De to unge valgte at vende tilbage til deres fædreland,

 

Men Op De Haar blev, og drev gården med 60 malkekøer med hjælp fra en fodermester.

Ringkøbingvej25 solgte han fra efter et par år til en hollænder.   Op de Haar lærte aldrig at tale dansk.

 

Han døde i 1998 69 år gammel. I en nekrolog stod der :For Hendrik Op De Haar var landbruget både et arbejde og en hobby, som han gik meget op i. Han var meget religiøs og havde således også efter flytningen til Danmark en tæt kontakt med sin kirke i Holland. Hendrik Op De Haar var en mand med sine meningers mod. Han trivedes med at være alene, men han var ikke ensom, for han havde mange gode venner i området- og trængte nogen til en hjælpende hånd, var han altid parat.

 

Boet efter Op de Haar blev overtaget af hans sidste medhjælper Marco Noordman, som også var hollænder. Marco byggede straks i1999 en ny stor løsdriftsstald. Han udvidede besætningen, da Op De Haar havde købt mere jord til bl.a. det meste af jorden fra Nr. Vognbjergvej 9 .

 

Efter nogle få år, solgte han gården til danskere, Henrik og K. Jakobsen. Børn: Emma Bjærre Jakobsen, Maja Bjærre Jakobsen