Alkjærsigvej 2

SKYDSTOFTE

ALKJÆRSIGVEJ 2

Skydstofte ligger lidt syd for den sidst omtalte gård, og grænser ind til
Skjern.

Her var i 1787 Just Madsen og Maren Nielsdatter. Der var tre børn: Jesper
og tvillingerne Ane og Mette. Desuden taltes Kjeld Jespersen, konens søn
af første ægteskab.

1801 havde Jesper Justesen overtaget gården. Hos ham var søsteren, Mette,
og halvbroderen, Kjeld. Snart efter blev Jesper gift med Margrethe Gjødes-
datter fra Skjern.

Deres søn, Just Chr. Jespersen, var gårdmand i 1834, og en søster, Mari
ane, samt moderen, der nød aftægt, var hos ham. I 1860 så stillingen således
ud: Just Chr. Jespersen, 58 år, gårdmand og sogneforstander, Zidsel Johanne
Jensen, 49 år, hans kone, Margrethe, 13 år, Ane Kirstine, 12 år, (senere
gift med Gravers Lauridsen, Vesterager), Ane Kathrine, 11 år, Jespersine,
8 år, Maren, 8 år, (alle Justesen), John Mortensen, 19 år, skolelærer.

I 1870 var her en ny ejer, Mads Pedersen, kaldet Toft. Både han og hans
kone, Kristiane Hansen, var fra Stauning. Mads Toft var i sognerådet 1871
—74, og han valgtes atter 1880—83. De tre sidste år var han formand. 1892
valgtes han igen ind og blev formand, men i 1893 gik han ud af rådet på
grund af sygdom. Omkring 1900 solgte de gården og flyttede til Skjern.
Her døde Kristiane 1903, mens Mads levede til 1914. Børn: Juliane, Peder
M. havde en gård i Lønborg.

Nu kom Jens Chr. Hansen fra Slumstrup Møllegård og hans kone, Ka-
trine Bro fra Madum, til Skydstofte.

I 1907 blev der atter handlet med gården, og ejeren var herefter Peder
Ganer var i sognerådet 1913—21 og medlem af menighedsrådet fra 1922,
til han i 1928 solgte og flyttede til Skjern. Her er begge siden døde. Børn:
Jens, gift med Sigrid Larsen, skoleinspektør i Videbæk, Martin, gift med
Clara Poulsen, er i Skjern.

De nuværende ejere er Marius Nielsen fra Holstebro og Thora Vestkjær
fra Ølgod. Marius var i sognerådet 1944—54. Børn: Egon, gift, bor i Odense,
Anna Lise, gift med Chr. Nygaard i Horne, Inger Kirstine, lægesekretær.

Thora og Marius Nielsen solgte i 1970 gården til Inger og Gunhardt Keseler, de fjernede bygningerne og opførte ny lade i 1984.der er købt jord fra Alkjærsigvej 1 i 1980.